Svojim paketom usluga PILZ pruža savete i podršku za implementaciju sigurnosnih aplikacija na automatizovano vođenim vozilima (AGV). Ponuda iz PILZ-a započinje razvojem sigurnosnih koncepata u fazi projekovanja i nastavlja se do puštanja u pogon, uključujući i obuku. Celokupan proces ispunjava zahteve standarda ISO 3691-4 i garantuje produktivnost u radu.

Operateri automatiziovano vođenih vozila (AGV) ili AGV sistema, moraju da osiguraju da je njihov sistem ne samo sigurno projektovan, već da se može sigurno i (pre svega) produktivno primeniti u intralogistici, uzimajući u obzir sve prostorne i infrastrukturne uslove.

  • Razmatranje sigurnosnih aspekata u ranoj fazi. Za ovaj zadatak PILZ je razvio paket usluga koji može individualno da se prilagodi posebnim zahtevima aplikacije. Prilikom razvoja sigurnosnih koncepata, PILZ se uključuje već u fazi projektovanja. Ispitivanje sigurnosti AGV-a pomaže u izbegavanju nepotrebnih troškova i u uštedi vremena.
  • Procena rizika celokupne aplikacije na licu mesta je neophodna. Svi AGV-ovi koji se koriste ispituju se kao deo ovog procesa. Sledeći korak je provera aplikacije. Ovde su definisana zaštićena polja i mobilni sistemi.
  • PILZ preuzima odgovornost za sigurnu implementaciju. PILZ pruža podršku za sve potrebne mere i na zahtev prati operatera sve do neke od ocena o usklađenosti (kao što je CE oznaka, npr.). PILZ takođe preuzima
    i odgovornost za sigurnu implementaciju AGV aplikacije.

Više informacija na web adresi: https://www.pilz.com


Više informacija: UMBRAmatik d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, http://www.umbra.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me