Stručnjaci za automatizaciju iz COPA-DATA i AUVESY, koji je registrovani partner COPA-DATA Partner Community, su odmah realizovali blisku interakciju HNI/SCADA softvera zenon i versiondog sistema za upravljanje podacima. Kada je kompanija primenila COPA-DTA tehnologiju u saradnji sa versiondog tehnologijom, projekti i jasni zenon podaci su se mogli da se lako koriste i za dokumentovanje i za obradu u versiondog-u.

COPA-DATA_AUVESY_partnership

Automatizovana proizvodnja rešava velike izazove u pogledu fleksibilnosti i performansi proizvodnih procesa. Ovo sve ima uticaja na inženjering i softver: administracija, optimizacija i održavanje postaju sve zahtevniji i komplikovaniji. U industrijskoj automatizacija, moderne softverske strukture stoga zavise od jednostavnih i jasnih postupaka za praćenje verzija programa, dokumentovanja podataka projekta i vizuelizacije aplikacija. Na taj način, lako se prati ko je i gde izvršio promenu na projektu ili aplikaciji i koja se verzija programa trenutno koristi. Ovo nije prednost samo za kompanije koje imaju proizvodnju, već i za proizvođače mašina i opreme i sistem integratore.

Obezbeđivanje transparetnosti i sigurnosti

versiondog iz AUVESY kompanije je standardizovano rešenje za kontrolu verzije softvera i menadžment podataka u automatizovanoj proizvodnji. versiondog pomaže kompanijama da obezbede svoje podatke i zenon projekte automatski – proverom verzije softvera i stanjem projekta dokumentacije kao i efikasnom obradom podataka sistematičnim korišćenjem „Lifecycle“ menadžmenta. „Za današnje kompanije esencijalno je da imaju doslednu strategiju i rešenja za upravljanje podacima. Ako naši korisnici koriste zenon u sprezi sa versiondog softverom, oni mogu tako profitirati iz transparetnosti postupka praćenja svih promena u projektu“, objasnio je Reinhard Mayr , projekt menadžer u kompaniji COPA-DATA.

Versioning_overview_EN

Dosledno upravljanje podacima povećava vrednost i smanjuje troškovet

Korisnici mogu optimizovati svoje dnevne zadatke zahvaljujući standardizovanoj administraciji i strukturiranom čuvanju projekata i podataka zenon softvera. Automatizovana pretraga za najnovijom verzijom softvera, tj verzijom koja je poslednja izdata, štedi vreme. Dosledan menadžment podacima omogućava kompanijama da brzo upravljaju procesima koristeći zenon. To se postiže lakim ciljanjem željenog optimalnog stanja, njegovim brzim postizanjem i time smanjivanjem vremena u kome mašinene proizvode. Bezbednost i stabilnost proizvodnih procesa raste time što se lako identifikuju željene i neželjene promene i zahvaljujući cikličnoj proveri verzije korišćenog softvera, proveravanjem da li je ta verzija i najnovija. Dalje, kompanije dobijaju detaljnu dokumentaciju svih promena njihovih projekata, podatka i aplikacija. „versiondog serveri liče na fasciklu unutar koje se nalaze svi automatizacioni procesi zajedno. Svet u kome postoji raznolikost verzija robota, opreme u polju, kontrolnih programa i pogona, formata datoteka i softverskih aplikacija mora optimalno interagovati“, dodaje dr. Tim Weckerle, razvojni menadžer kompanije AUVESY GmbH & Co. KG. “Zahvaljujući tranparentnosti koja se postiže vatchdog softverom, komanije koje koriste zenon HMI/SCADA softver mogu smanjiti svoje troškove i inžinjerski rad.“

https://www.youtube.com/watch?v=elZpErnTT14


Više informacija: EXOR ETI, Bulevar Zorana Đinđića 71/15, 11070 Novi Beograd, Srbija, 011/4077 165  www.exor-eti.rs

Više informacija: COPA-DATA GmbH, http://www.copadata.com

Aleksandar Dakić
Follow me