KK Systems proizvodi veliki broj RS232, RS422, RS485, optičkih i USB industrijskih interfejsa čija je namena konverzija podataka sa jednog na drugi komunikacioni standard. Dostupne su sve vrzije parova komunikacionih standarda u vidu jednostavnih donglova/konvertora kojima nije potrebno dodano napajanje, niti prostor za ugradnju – montaža je na samom kablu. Svi proizvodi su vrhunskog kvaliteta i nose CE oznaku, a izrađeni su u skladu sa regulativama koje propisuju standarde EMC zračenja i otpornosti.
www.kksystems.com

Marija Dakić