Robusan, fleksibilan, ekstremno visok protok
FESTO kososedišni ventil kontroliše tok brzo i pouzdano. Pažljivo promišljen dizajn i patentirani interfejs omogućava slobodnu kombinaciju tela ventila i aktuatora, i na taj način nudi veću fleksibilnost u konfigurisanju aplikacija. Mnoge kombinacije za mnoge zahteve: koncept modularnog proizvoda procesnih ventila VZXA olakšava modifikaciju i održavanje sistema bez potrebe za uklanjanjem celog ventila. Telo ventila i aktuatorski modul su samostalne i funkcionalno testirane jedinice.
www.festo.com

Marija D.