Novi 3D Cocooner oživljava ideje. Pokretan u svim pravcima, brz i individualan. Kreiranje opipljivih proizvoda direktno iz dizajna. I ako još u fazi istraživanja, ovaj bionički izum već pokazuje neverovatan potencijal za proizvodnju u budućnosti.

Priroda ima virtuelno bezgraničan izvor rešenja za izazovne zadatke. Bionika transformiše ta rešenja u tehničke aplikacije koje su korisne ljudima. Jedna od oblasti proizvodnje koja će odrediti njenu budućnost je izrada proizvoda po zahtevu kupca u malim količinama, čak i pojedinačno. 3D printeri su već načinili veliki korak u tom polju. Ipak, njihov glavni nedostatak je što u jednom trenutku mogu raditi samo na jednom sloju. Sa novim 3D Cocoonerom, Festo je načinio još jedan korak. Inspirisani impresivnim oblicima koje kreiraju gusenice leptira, ovo rešenje slobodno stvara komleksne strukture u prostoru. Kao i gusenice, 3D Cocooner pravi delikatne oblike i kreira lake strukture od čvrstih staklenih vlakana. Delikatan sistem za upravljanje precizno manevriše mlaznicom i lepi staklena vlakna jedna za druge u isto vreme laminirajući UV zracima.

Meke niti, čvrsta rešetka
Trokraki vertikalno montirani paralelni kinematički sistem EXPT-45 se koristi kao specijalizovana jedinica za upravljanje u 3D Cocooneru. Može se kontrolisati precizno, brzo i sa izuzetnom pokretljivošću. Da bi se meke niti pretvorile u čvrstu rešetkastu strukturu, on se prevlači preko, uz pomoć par rolera unutar mlaznice simultano prekriva nit lepilom. Čim nit izađe van mlaznice UV zraci očvršćavaju vlakno natopljeno lepkom i pretvaraju ga u čvrsti štap. Mali disk za sečenje odseca nit i mlaznica može započeti novu nit na drugom mestu. Preciznom regulacijom intenziteta UV zraka lepak se može privremeno zadržati u tečnom stanju, pa se novo vlakno može zalepiti za postojeću strukturu. Paralelni kinematički sistem prima neophodne pozicione podatke i kontrolne signale direktno iz programa za animaciju koji se koristi za kreiranje virtuelnih 3D modela, kompjutersku grafiku i simulacije.

3D štampanje slobodno u prostoru
I ako je u ovom trenutku i dalje konvencionalni način izlivanja modela u kalupima superiorniji kada se govori o toleranciji i preciznosti dimenzija, aditivni metod proizvodnje je već sada deo standarda industrijskih proizvodnih procesa. Posebno pri konstrukciji modela, 3D štampa postaje nezamenljiva pri izradi prototipa i krajnjih proizvoda u malim serijama. Traženi oblik se izrađuje sloj po sloj u skladu sa specifikacijama CAD programa. U zavisnosti od procesa, praha, granula i termoplastičnih filamenata koji se tope zajedno i grade sloj po sloj čineći čvrsto telo objekta. Pa ipak, materijali koji bi mogli da se slobodno štampaju u prostoru – kao što je stakleno vlakno koje koristi 3D Cocooner – još uvek su u fazi istraživanja i još nisu dostupni na tržištu. Sa 3D Cocoonerom Festo je razvio bioničku tehnološku platformu koja kombinuje individualne benefite aditivne proizvodnje sa preciznom kontrolom i agilnošću industrijskog sistema izuzetno brže manipulacije. Novi alat ovog tipa omogućava izradu oblika i struktura koji se ne mogu dobiti konvencionalnim načinom proizvodnje.


Nove dimenzije u dizajnu
Delikatan proizvod sačinjen od štapića otvara novu dimenziju za dizajn individualnih proizvoda. Kompleksni oblici, koji su do sada mogli da se predoče kao virtuelni modeli u računarskim simulacijama, sada mogu da dobiju oblik uz 3D Cocooner. Nit se može povezati u bilo kojoj tački mrežaste strukture i time se može nastaviti izgradnja objekta. Na ovaj način moguće je izraditi praktično beskonačan broj varijateta dizajnerskih opcija, korišćenjem minimalne količine materijala. UV očvrsnuto stakleno vlakno ima zapanjujuću izdržljivost na naprezanje i savijanje. Ukoliko se poveže nekoliko 3D Cocoonera putem mreže, složene strukture se mogu izgraditi za veoma kratko vreme. Zahvaljujući svojoj stabilnosti, oni mogu imati ogroman potencijal u mnogim poljima, a u oblasti pakovanja i medicinskoj tehnologiji, ova tehnologija je otvorila mnoštvo novih mogućnosti.

Tehnički podaci:

  • Dizajn softver: ……………… Cinema 4D
  • Višeosna kinematika: ……. Festo paralelni kinematički sistem EXPT-45
  • Prostor za konstrukciju: … Približno 450 × 300 × 600 mm
  • Brzina konstrukcije: ……… 10 mm/s
  • UV svetlo: ……………………. Upareni LED; 365 nm; 9.3 mWW
  • Materijal: …………………….. Smeša za proizvodnju staklenog vlakna prečnika 2 mm sa 60% vlakna u zapremini
  • Težina staklenog štapa: …. 5–7 g/m
  • UV plastika: …………………. 1-Vinylhexahydro-2Hazepin-2-on, acrylate smeša

 


Više informacija: Festo Beograd, Omladinskih brigada 90v, 11070 Beograd, Tel: +381 11 7853 900 , e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me