Proizvođač signalnih urešaja i sistema WERMA, tržištu je predstavio novi „StockSAVER“ na sajmu Intralogistex 2017. StockSAVER predstavlja poslednju generaciju Kanban sistema namenjen logistici u proizvodnji. Sistem se jednostavno montira na postojeće skladište sa FIFO tokom i rečava mnoge probleme karakteristične za Kanban sisteme, smanjuje prostor koji zauzima skladište, oslobađajući ga za druge potrebe i povećava tok novca. StockSAVER automatski signalizira potrebu za materijalom i smanjuje marginu ljudske greške i time drastično smanjuje veličinu nivoa zaliha neophodnog za nesmetan tok proizvodnje.

Malo je Kanban sistema koji su imuni na graške i koji nemaju slabih tačaka: procesiranje Kanban kartica može biti usporene, karte mogu nekada mogu da se zagube što donovodi do vrlo male transparencije same operacije. Upotreba skenera je samo delimično rešila ovaj problem, jer osoblje često „zaboravi“ da iskenira kod što dovodi do lošeg bukinga i sadrzaj police u skladištu se ne može pravovremeno dopuniti.

Rešenje: treća generacija Kanban sistema

Uz pomoć WERMA StockSAVER-a mnogi tradicionalni problemi Kanban sistema mogu se rešiti: pri povlačenju robe sa skladišta nema potrebe za skeniranjem i ne postoji greška usled aritmetičkog proračuna stanja na skladištu.

Inteligentni senzori montirani na policama sa FIFO logikom daje potpunu transparenciju stanja na skladištu, a zahvaljujući automatskoj dopuni ćelija, nemoguće je da dođe do potpunog pražnjenja skladišta ili pogrešne dopune. Cilj delovanja celog sistema je da se neophodno stanje zaliha na skladištu smanji na pola, a da se pri tome ne naruši kontinuitet procesa. Ljudske greške prilikom uvođenja novih materijala ili neadekvatne dopune postojećeg stanja na skladištu su eliminisani.
Korišćenjem StockSAVER-a može se prepoloviti broj FIFO polica i prostor potreban za njihovo smeštanje u fabričkoj hali. Na taj način se oslobađa vredan prostor u proizvodnoj hali koji se može kotristiti za dodatne aktivnost, a naravno poboljšava se tok novca, jer se smanjuju zalihe.

Šta StockSAVER može učiniti za vas?

Senzori se mogu lako i brzo postaviti na FIFO sistem skladišta kako bi se detektovao prolaz skladišnih korpi bilo koje karakteristične veličine. Pomeranje korpi i zahtev za dopunom se automatski prenose bežičnom vezom čime je obezbeđena potpuna transparentnost stanja popunjenosti FIFO sistema skladišta.

StockSAVER se jednostavno instalira i lako pročiruje. Uz pomoć jasnog i jednostavnog Kanban displeja osoblje u proizvodnji i logistici se lako informišu, te su proizvodni procesi robusniji i manje podložni grešci .

AndonSPEED: jedinstven sistem za optimizaciju logističkih procesa u skladištu

Od 2016. AndonSPEED je deo procesa optimizacije na radnim stanicama i prilikom operacija u skladištu. Sistem je jedinstven, sa inovativnim inteligentnim nadgledanjem i ugrađenim „call-for-action“ sistemom. Za razliku od tradicionalnog andon sistema za signalizaciju, u slučaju prekida ili promene statusa, AndonSPEED daje uz jasan vizuelni signal i mogućnost dokumentovanja i analize vremena u kome uređaj nije operativan. Bežičnom vezom se informacije prenose do kontrolne sobe i prikazuju na displeju ili PC-u uz mogućnost slanja e-maila osobi zaduženoj da interveniše i reši problem.

Korist od StockSAVER sistema

 • Bez potrebe za nagomilavanjem materijala na skladištu iz straha
 • Bez potrebe za dodatnim sigurnosnim materijalom (nema opasnosti od nedostatka materijala)
 • Zaštita od nedostatka materijala
 • Poboljšanje toka novca

Tipične aplikacije

 • Inteligentni signal ukazuje da li materijala ima na stanju
 • Automatski zahtev za dopunom materijala na skladištu
 • Zaštita od oštećenja opreme
 • Automatic stock replenishment requests
 • Protection against defective equipment
 • Inicijalno puštanje u rad
 • Opremanje skladišnih ćelija senzorima
 • Povezivanje SensorBOX-a i SmartBOX-a
 • Povezivanje transivera na PC računar
 • Instalacija i setap softvera

Osobine

 • Inteligentni signal ukazuje na stanje FIFO odeljka obezbeđujuži transparentnost stanja
 • Više prostora za dodatne proizvodne procese
 • Smanjenje količine robe na skladištu povećava tok novca
 • Nizak nivo stanja na skladištu i pri većem broju različitih materijala

https://www.youtube.com/watch?v=SHPbHyw7A2I

 


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me