Ultrakompaktni Industrija 4.0 senzori
SIKO je razvio ove dve serije senzora kao odgovor na potrebu tržišta za prenosom informacija o brzini i poziciji pogona ka glavnom kontroleru u realnom vremenu, posebno tamo gde je prostor limitirajući faktor. Dimenzije senzora su 40 x 10 x 10mm. Dostupan je i u verziji IP60 , sa analognim ili digitalnim interfejsom klase tačnosti +/- 8µm ili +/- 15µm.
www.siko-uk.com

Marija Dakić