Novi firmware 5.0 poboljšava multi-sensor mrežne karakteristike Gocator 3D senzora kompanije LMI Technologies. Kako mnoge aplikacije skeniranja zahtevaju podatke o oblicima u svih 360º, multi-sensor ring konfiguracija se može sada koristiti za sve tipove vizuelizacije proizvoda, njegov pregled i merenje pojedinih delova i oblika. Kako se deo kreće kroz prsten koga čine senzori, prikupljeni podaci se šalju na čuvanje, nakon čega se od kompletnih podataka izrađuje precizan 3D model predmeta.
 
www.stemmer-imaging.com

Marija Dakić