LoRa (Long Range), je novi standard u bežičnim komunikacijama sa velikim dometom koji se odlično pokazao u primeni merenja temperature i relativne vlažnosti u prostoru. Teoretski, LoRa mreža može da uspostavi bežičnu komunikaciju i do 5 km u uslovima optičke vidljivosti. U zatvorenom prostoru, ovaj domet je u krugu od 200 do 500 m u zavisnosti od broja i tipa prepreka. LoRa koristi „Chirp“ modulaciju, koja je veoma otporna na smetnje, pa je to najpouzdaniji bežični sistem u svojoj kategoriji i u dometu, trajnosti i pouzdanosti prevazilazi WiFi ili ZigBee sisteme. Mreža LoRa senzora radi na 868 MHz.

Sistem se sastoji od bežičnih THS sensora (Temperature Humidity Sensor), Gateway-a, PC servera i VTP µSCADA softvera. THS sensor precizno meri temperaturu i relativnu vlažnost i napaja se baterijom sa kojom može da radi više godina u zavisnosti od frekvencije javljanja Gateway-u. Senzori šalju podatke u vremenskom okviru od 1 do 100 minuta, bežično, na LoRa gateway, koji ih prosleđuje TCP/IP vezom do servera, koji može biti u okviru kompanije ili na Internetu.
 
LoRa gateway se napaja preko mrežnog adaptera ili lokalnom punjivom baterijom. Lora gateway može biti povezan na računarsku mrežu preko LAN porta ili preko Wi Fi veze. THSenzor može da pamti do 20.000 merenja u slučaju prekida veze, a Gateway pamti do 10.000 podataka u slučaju nestanka električnog napajanja. Kada se napajanje servera ponovo uspostavi, podaci sa Gateway-a i senzora će se automatski preneti na server i postaviti na svoju rednu i vremensku poziciju u okviru zapisa izmerenih vrednost, tako da ni jedno merenje neće biti izgubljeno.

Mreža radi sa VTP µSCADA softverom, koji štiti, filtrira, meri, usrednjava, beleži, arhivira, alarmira, grafički prikazuje, i štampa podatke u numeričkom ili grafičkom formatu i radi sa 100 THSenzora proširivo do 200. Softver podržava FDA zahteve 21CFR part 11 i alarme putem SMS poruka. Više informacija je na sajtu www.ed.rs


Više informacija:
Elektronik Design d.o.o.
Makenzijeva b.b.- Pejton, Beograd
Tel.: 011-30 850 30; 011-2 450 480,
email: ed@ed.rs
www.ed.rs

Aleksandar Dakić
Follow me