INEA je zajedno sa Istitutom Jožef Stefan razvila vlastito rešenje PLCbatch, koje odgovara zahtevima međnarodnog standarda S88.01, na drugoj strani je jednostavno za korišćenje i zato upotrebljivo na procesima, gde skupi i zahtevni alati nisu odgovarajući.
Osnovna ideja kod razvoja rešenja PLCbatch je bila, pored jednostavnosti, da se u redosledu izvođenja upravljanja šaržnih procesa izdvoji nesiguran član – PC kompjuter sa njegovom osnovnom funkcijom batch servera. Njegove funkcije su prenesene na kontroler PLC, koji je danas najstandardniji i pouzdan elemenat automatizacije u industriji. S prenosom upravljačkih funkcija iz kompjutera na industrijski kontroler, znatno se povećala pouzdanost celog sistema upravljanja. PC kompjuter je u rešenju PLCbatch upotrebljen samo u nekritičnim delovima upravljanja, to je pri programiranju i sređivanju recepata, sređivanju opreme i kontrolom nad izvođenjem upravljanja. Sve to su nekritični i posredni nivoi upravljanja, koji pri otkazivanju opreme ne prouzrokuju ispad proizvodnog postupka.
Shema tipične konfiguracije sistema PLCbatch:

Karakteristike celokupnog sistema šaržnog upravljanja odnosno podela na nivoe:

 • Usklađenost sa standardom S88.01,
 • Upravljanje receptima (kreiranje, sređivanje, čuvanje uXMLformatu) na PC,
 • Raspisivanje šarži (radnih naloga) na PC,
 • Izvođenje recepata protiče na PLC platformi, bez PC u petlji upravljanja,
 • Kontrola izvođenja može ići preko PC (pri čemu je kontrola još uvjek podložna posledicama nepouzdanosti PC platforme) ili preko industrijskog operatorskog panela (pri čemu se ukupno upravljanje uključujući kontrolu izvodi na platformi PLC).

Karakteristike recepturnog upravljanja odnosno izvođenja i ponašanje recepata:

 • Jednostavno, razumljivo tabelarno predstavljanje recepata,
 • Struktura recepata na dva nivoa (nivo faze i nivo postupaka celine ili operacija),
 • Istovremeno izvođenje većeg broja recepata (upravljanje većim brojem linija), pri čemu je jedino ograničenje mogućnost izabranog PLC,
 • Podrška za istovremene (paralelne) i izborne (selektivne) razgranatosti u receptima,
 • Proveravanje konzistentnostimeđu receptima i fizičnim modelom procesa,
 • Pregled izuzetnih situacija (uzroci otkazivanja, odnosno zadržavanja) i pogonski uslovi.

Karakteristike izvođenja pojedinih faza:

 • Predstavljanje faze je završnim automatima, u skladu sa standardom S88.01,
 • Deljenje faza akcije na entry, loop i exit akcije pojedinih stanja te akcije prelaza,
 • Alat u celosti izvršava stanje stroja faze, što znači da je aplikativni program sastavljen od mnoštva elementarnih sekvenci.

PLCbatch moduli:

 • Sređivač recepata
 • Šaržni server i interface fazna logika
 • Operatorski interface s funkcijama:
 • Prikaz popisa šarži
 • Tabelarni prikaz recepata
 • Interface pojedinih faza

Primer sleđenja šarže na operatorskom panelu:


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Follow me