U ovom vremenu kada nam je svima zdravlje najvažnije, postizanje dobrog kvaliteta vazduha deo je tog cilja. Upoznajte najnoviji uređaj kompanije Werma, namenjen nadgledanju kvaliteta vazduha u zatvorenim prostorima. Ovo je CO2 semafor koji nadgleda količinu koncentracije ugljen-dioksida u zatvorenom prostoru i stanje prikazuje pomoću kombinacije svetlosnih kodova u boji. Na taj način, možemo izbeći pojavu visokih koncentracija CO2 u različitim zatvorenim objektima kao što su podrumski parkinzi, javne zgrade, restorani, prodavnice i slično.

S obzirom na trenutnu pandemiju koronavirusa, nalazimo se u izuzetnoj situaciji bez presedana. Trenutna situacija menja naš život u svim aspektima i svakodnevno se suočavamo sa novim izazovima. Najveći prioritet dat je zdravlju i zaštiti ljudi. Pored poslovnog okruženja, posebnu pažnju zaslužuju škole i druge javne institucije, gde je neophodno obezbediti funkcionisanje, ne narušavajući zdravlje svih u tim zatvorenim prostorijama.

300 semafora za CO2 u školama u okrugu Tuttlingen

Od početka decembra WERMA Signaltechnik iz Rietheim-Veilheim-a ima u ponudi novi CO2 semafor, koji neprestano meri trenutnu koncentraciju ugljen-dioksida (CO2) u vazduhu u prostoriji i pomoću tri boje vrlo precizno ukazuje na to da li je vreme za ventilaciju prostorije. S obzirom da je koncentracija CO2 dobra mera nivoa izdahnutog vazduha, ovo pruža povećanu zaštitu od COVID-19 i drugih zaraznih bolesti za sve osobe koje duži period provode u zatvorenim prostorijama.

Okružni sud u Tuttlingenu je naredio da se 300 novih semafora postavi u svim učionicama državnih škola u okrugu. Joakim Koch, šef odeljenja za finansije i centralne usluge kaže: Saznali smo za novi CO2 semafor u štampi. Mislim da je to pravi način da se dugoročno obezbedi najveća moguća sigurnost za nastavnike i učenike i da se postigne najbolji mogući kvalitet vazduha.„ Dodaje: „I naravno, posebno smo zadovoljni što je dobavljač iz lokala.

Visok kvalitet vazduha važniji nego ikad

Zahvaljujući CO2 semaforima kompanije WERMA, kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama može se dugoročno poboljšati, jer redovna ventilacija sprečava visoke koncentracije ugljen-dioksida i aerosola u zatvorenim prostorijama. Ne samo da je higijenski, nego upravo kvalitetniji vazduh pomaže povećanju produktivnosti u zatvorenom prostoru. „Zadovoljni smo što CO2 semafor nije samo kratkoročna investicija u javne zgrade, kancelarije i škole.“ kaže Manuel Schutzbach iz Odeljenja za tehničku prodaju u WERMA-i, „Napokon, niska koncentracija CO2 u vazduhu u prostoriji ne štiti prisutne samo od infekcije već popravlja njihovu koncentraciju i učinak.”

Šta može WERM-in CO2 semafor

Rešenje za merenje koncentracije CO2 u vazduhu u prostoriji kompanije WERM-a se sastoji od troslojnog signalnog tornja koji je odmah spreman za upotrebu i vrlo jednostavnog Plug&Play rešenja za instalaciju: jednostavno priključite, sačekajte da se samokalibriše i semafor je spreman za upotrebu. Sistem meri trenutnu koncentraciju CO2 u vazduhu i prikazuje rezultat pomoću tri boje semafora.

Semafor je vrlo jednostavan za razumevanje i nedvosmislen. Signali su jasno vidljivi sa svih strana zahvaljujući osvetljenju od 360 stepeni. Izuzetno svetle LED diode garantuju jasnu vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti i u svetlom okruženju.

Idealno bi bilo da je CO2 semafor postavljen u sredinu prostorije tj, ne preblizu prozoru i ne više od 2 metra od poda. Kako je ugljen dioksid raspoređen prilično ravnomerno po prostoriji, jedan semafor je dovoljan za većinu prostorija. Dva se preporučuju u većim konferencijskim salama ili sportskim salama.

Srednja škola u Spaichingenu koristi CO2 monitor

Pametni semafor za merenje CO2 kompanije WERMA Signaltechnik sa sedištem u Rietheim-Veilheimu. Nemačka, kontinuirano meri trenutnu koncentraciju ugljen-dioksida (CO2) u ambijentu.

Tri semaforske boje tačno pokazuju da li je i kada vreme za provetravanje prostorije. Ova redovna ventilacija ima za cilj da sve osobe, koje su primorane da duže borave u zatvorenim prostorijama, zaštiti od infekcije COVID-19 i drugih zaraznih bolesti.

Pametan, siguran i lak za razumevanje

Srednja škola u Spaichingenu koristi ove inovativne semafore kako bi pružila maksimalnu sigurnost kako nastavnicima tako i učenicima. Direktor Jurgen Pach je oduševljen što su sve učionice sada opremljene semaforima za CO2 kaže: „Mislim da je ovo korak u dobrom smeru: dugoročno će zaštititi prisutne i omogućiti najbolji mogući kvalitet vazduha.“ i dodaje: „Takođe imamo CO2 semafore u sobi za osoblje i sali za sastanke, tako da se svi osećaju lepo i sigurno.“

Manuel Vogel predaje matematiku, hemiju, prirodne nauke i tehnologiju u srednjoj školi u Spaichingenu, a takođe je oduševljen novim sistemom semafora: „Zvanični savet je da se sobe prozračuju svakih 20 minuta, ali kada podučavamo 20 ili više učenika u učionici, semafor za CO2 nakon najviše 10 minuta pokazuje da moramo hitno da provetrimo prostoriju.“ Takođe je zadovoljan što deca odobravaju semafore: „Semafor je čist, lak za razumevanje i ne treba mu objašnjenje. Naši učenici obično pre nastavnika primete da se boja na semaforu promenila u žutu. Čak se i prepiru ko će da otvori prozore.“ Siguran je da semafori za CO2 nisu kratkoročna investicija, već će imati trajnu prednost u učionicama: „Jer niska koncentracija CO2 u učionici ne samo da smanjuje mogućnost inficiranja već poboljšava koncentraciju i učinak svih prisutnih.“

Semafor WERMA CO2

WERM-ino rešenje za merenje CO2 u vazduhu u zatvorenom prostoru se sastoji od troslojnog signalnog tornja koji je odmah spreman za upotrebu i vrlo je jednostavan za instalaciju zahvaljujući Plug&Play: jednostavno priključite, sa čekajte da se samokalibriše i semafor je spreman za upotrebu. Sistem meri trenutnu koncentraciju CO2 u vazduhu i prikazuje rezultat pomoću tri boje semafora:

  • Ako je koncentracija CO2 ispod 1000ppm, semafor svetli zeleno, pokazujući da je kvalitet vazduha OK.
  • Ako koncentracija CO2 prelazi 1000ppm svetlo na semaforu postaje žuto i pokazuje da je preporučena ventilacija.
  • Crveni signal pokazuje da je neophodna ventilacija jer je koncentracija CO2 preko 2000 ppm.
  • Ako pređe granicu od 3000 ppm crveno svetlo pokazuje da je provetravanje preko potrebno.

Signali su jasno vidljivi sa svih strana zahvaljujući osvetljenju od 360 stepeni. Izuzetno svetle LED diode garantuju jasnu vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti i u svetlom okruženju.

Idealno bi bilo da je CO2 semafor postavljen u sredinu prostorije tj., ne preblizu prozoru i ne više od 2 metra od poda. Kako je ugljen dioksid raspoređen prilično ravnomerno po prostoriji, jedan semafor je dovoljan za većinu prostorija. Dva se preporučuju u većim konferencijskim salama ili sportskim salama.

Komplet CO2 semafora WERMA podržava ispravnu ventilaciju u okružnom sudu u Tuttlingen

U Okružnom sudu u Tuttlingenu,u Nemačkoj, je nedavno instaliran pametni semafor proizvođača WERMA Signaltechnik sa sedištem u Rietheim-Weilheim. Trenutno pruža najveću moguću bezbednost za sve prisutne. Komplet semafora neprestano meri trenutnu koncentraciju CO2 u vazduhu. Njegova tri semaforska svetla u boji tačno pokazuju da li je ili precizno kada je vreme da se provetri soba u skladu sa preporukama Savezne Agencije za Životnu Sredinu.

Ova uobičajena ventilacija je namenjena da zaštiti sve osobe primorane da borave u zatvorenim sobama duži vremenski period od COVID-19 zaraze i drugih infektivnih bolesti. Takođe povećava koncentraciju i učinak.

Zeleno svetlo u sobi za saslušanja

Imamo velike sobe za saslušanja u kojima se pregovara pred krivičnim sudijom i porotnicima“ kaže Tomas Straub, direktor Okružnog suda u Tuttingenu. “Tokom pandemije, pregovori su redovno prekidani zbog unakrsne ventilacije kako bi sprečili aerosole da zaraze prisutne.“ Za Okružni sud u Tuttlingenu to nije bilo dovoljno. Direktor Straub je izvestio da je mali aparat za merenje CO2 naručen i montiran na sto ispred sudijskog stola. „Nažalost, LED lampice indikatora su bile tako sićušne da često nismo primećivali da je svetlo promenjeno iz zelenog u žuto ili crveno.“

Iz tog razloga, Okružni Sud u Tuttlingenu je počeo da traži alternativna rešenja i ono što im je trebalo našli su skoro na pragu: „Čitali smo o WERM-inom novom CO2 semaforu u novinama i odmah bili uvereni – niko ne može da predvidi takve signale.“

Pametno, sigurno i vidljivo iz svakog ugla.

WERM-in novi CO2 semafor je sada instaliran u sobi za saslušanja u Tutlingenu.
Neprestano meri trenutnu koncentraciju CO2 u vazduhu u prostoru i prikazuje rezultate uz pomoć tri boje na semaforu – u skladu sa zvaničnim preporukama Savezne Agencije za Životnu Sredinu:

  • Ako je koncentracija CO2 ispod 1000ppm, svetlo na semaforu je zeleno pokazujući da je kvalitet vazduha OK.
  • Ako koncentracija CO2 prelazi 1000ppm svetlo na semaforu postaje žuto i pokazuje da je preporučena ventilacija.
  • Crveni signal pokazuje da je neophodna ventilacija jer je koncentracija CO2 preko 2000pm.
  • Ako pređe granicu od 3000pm crveno svetlo pokazuje da je provetravanje preko potrebno.

Direktor Straub je oduševljen što CO2 semafor radi tako dobro i tako je dobro prihvaćen. „Semafor je čist, lak za razumevanje i objašnjenja za njega nisu potrebna. Sve strne uključene u proceduru mogu odmah da vide kad se svetla na semaforu promene u žuto i ventilacija je neophodna.“ Pored toga signali su jasno vidljivi sa svih strana zahvaljujući osvetljenju od 360 stepeni. Izuzetno svetle LED diode garantuju jasnu vidljivost čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti i u svetlom okruženju.

Dugoročna investicija
Tomas Straub je oduševljen kako je bilo lako naručiti sistem. „Poručili smo semafore online od kompanije WERMA u utorak i instalirali ih u sredu. Neverovatno.”

WERMA rešenje se sastoji od troslojnog signalnog tornja. Spreman je za korišćenje odmah i veoma lak za instaliranje zahvaljujući Plug&Play mogućnosti: jednostavno uključi u utičnicu, sačekaj da se proces samokalibracije završi i semafor je spreman za korišćenje.

Idealno bi bilo da je postavljen u sredinu prostorije tj., ne preblizu prozoru i ne više od 2 metra od poda. Kako je ugljen dioksid raspoređen prilično ravnomerno po prostoriji, jedan semafor je dovoljan za većinu prostorija. Dva se preporučuju u većim konferencijskim salama ili sportskim salama.

Tomas Straub je siguran da CO2 semafor nije kratkoročna investicija, ali će biti trajna prednost u sobi za saslušanja: „Zato što niska koncentracija CO2 u sobine štiti samo od infekcije već unapređuje koncentraciju i učinak svih prisutnih.“ On zaključuje: „Ovaj semafor jednostavno svima olakšava i čini da se osećaju sigurno – što je u današnje vreme od presudne važnosti.“

WERMA CO2 komplet je pored primena u školstvu i javnim institucijama, našao zapaženu primenu i u kancelarijskim prostorijama i salama za sastanke, gde je pitanje koncentracije CO2 vezano za kvalitet ventilacije.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

 

Aleksandar D.
Follow me