Novo izdanje za 2018 godinu
Nova verzija MATLAB 2018a donosi nove mogućnosti i u samom MATLAB programu i u Simulink platformi. Pre svega tu je novi Vehicle Dynamics Blockset za Simulink. Korisnici sada mogu na vide svoju simulacija u 3D okruženju zahvaljujući Unreal Engine, koji omogućava razumevanje dinamičkog odziva vozila. Većina novih mogućnosti glavnog MATLAB programa je fokusiran na dubinsko učenje. Dubinsko učenje je deo mašinskog učenja koje je inspirisano radom ljudskog mozga. Posebno je pogodan za pronalaženje šema u analognim ulazima kao što su slike ili muzika.
www.mathworks.com

Marija Dakić