Napredni softver za planiranje
Uspešno dopunjuje tradicionalne ERP, MES, i PLM sisteme upravljanja. Služi za optimizaciju proizvodnog procesa počevši od ulaznih sirovina, preko ljudskih i mašinskih resursa do gotovih proizvoda. Prednosti ovog softvera jesu da smanjuje troškove proizvodnje, obezbeđuje korisničke usluge, smanjuje ciklusna vremena, kontroliše stanje komponenti u magacinu, optimizuje i analizira kapacitet proizvodnje i izgled ili redosled proizvodnih linija. DELMIA Ortems predstavlja jakog saveznika za digitalizaciju celokupne proizvodnje.
www.cadcam-group.eu/rs

Marija Dakić