Hioki Memory HiCorder je uređaj za monitoring i beleženje talasnih signala visoke brzine koji može simultano da meri veći broj fizičkih fenomena kao što su: napon, struja, temperatura, vibracija, težina, ubrzanje i rotacija zahvaljujući potpuno izolovanim ulazima i međusobno i u odnosu na uzemljenje.

mr8827

MR8827 je više od običnog osciloskopa, to je DAQ rekorder koji se plug-and-play ulaznim modulima lako prilagođava svakoj aplikaciji, kao što je recimo redovna test proba nakon servisa železničke lokomotive gde se proverava napon upravljačkih signala, struja mora, brzina i pritisak kočnica.

Izdvajamo

 • 32 analogna kanala + 32 logička kanala
 • Meri signale od više kola odjednom, preko široke palete amplituda napona.
 • Visoka brzina izolovanog testiranja – Simultano uzorkovanje svih kanala pri 20 MS/s sa izolovanim ulazima za sve kanale radi osiguranja bezbednog merenja
 • Do 64 kanala logičkog ulaza – MR8827 sam prihvata do 8 logičke sonde i dve Logičke jedinice 8973 mogu se instalirati za do 28 analognih kanala plus 64 logičkih kanala ulaza.

hicorderPrimene

Energetika

 • Procena sistema za napajanje postrojenja i podstanica
 • Monitoring anomalija višekolnih linija izvora napajanja
 • Redovna dijagnostika i rešavanje problema
 • Verifikaciona testiranja pri povezivanju novih postrojenja ili opreme

Transport

 • Procena ploča kontrolnih kola vozila
 • Test i procena motora i invertera
 • Merenje vibracija, pritiska i naprezanja
 • Testiranje izdržljivosti i destruktivno testiranje

Specifikacije

specifikacija
Opcioni ulazni moduli

 • ANALOGNA JEDINICA 8966
 • TEMP JEDINICA 8967
 • JEDINICA VISOKE REZOLUCIJE 8968
 • NAPREZANJE JEDINICA 8969
 • FREK. JEDINICA 8970
 • STRUJNA JEDINICA 8971
 • DC/RMS JEDINICA 8972
 • LOGIČKA JEDINICA 8973
 • DIGITALNI VOLTMETER JEDINICA MR8990
 • PAPIR ZA SNIMANJE 9231 (6 rolni/set)
 • LOGIČKA SONDA 9327 – 4-kanalni tip, za napon/kontakt signal ON/OFF detekciju
 • LOGIČKA SONDA 9320-01 – 4- kanalni tip, za napon/kontakt signal ON/OFF detekciju
 • LOGIČKA SONDA MR9321-01 – 4 izolovana kanala, ON/OFF detekcija AC/DC napona

Više informacija: Melco Buda d.o.o., Hadzi Nikole Zivkovica br 2/15 ,Beograd , Srbija, tel: 011/2181609,035/613319 ,065/8003370, www.hioki-instrumenti.comwww.melcobuda.co.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)