LabVIEW 2014 softver daje nove mogućnosti u  prikupljanju, analizi  i prikazivanju podataka sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme

labview2014

National Instruments, proizvođač rešenja koja omogućavaju inženjerima i naučnicima da reše najveće svetske inženjerske izazove, predstavio je softver za dizajniranje sistema LabVIEW 2014. Unapređenja u odnosu na prethodnu verziju će pomoći  korisnicima da, kroz prikupljanje, analizu i prikaz podataka, lako i brzo donesu prave odluke. LabVIEW 2014 standardizuje način na koji korisnici komuniciraju sa hardverom, te kroz ponovnu upotrebu istog koda i inženjerskih procesa u celom sistemu, olakšava rad sa aplikacijama u budućnosti. Pošto tehnologija napreduje, zahtevi evoluiraju i tržišni pritisak se povećava, ovakav pristup je koncipiran da štedi vreme i novac.

„Upotreba LabVIEW i CompactRIO hardvera omogućila je jednom od najvećih distributivnih preduzeća u Severnoj Americi da implementira jeftinija decentralizovana i distribuirana rešenja, a sve to uz smanjen rizik i vreme realizacije. Ovakav pristup omogućio je korisnicima da prikupe, analiziraju i vizuelizuju podatake i daju prioritet poslovima koji poboljšavaju stabilnost mreže i tako optimizuju poslovanje“, rekao je Bob Leigh, predsednik i izvršni direktor kompanije LocalGrid Technologies.

Kupovina LabVIEW 2014 je pojednostavljena kroz različite LabVIEW pakete, koji nude relevantne LabVIEW dodatke i komplementaran softver specifičan za automatizovano testiranje, embedded upravljanje i monitoring, kao i HIL i testiranje u realnom vremenu. Pored toga, LabVIEW 2014 obezbeđuje rad sa najsavremenijim hardverom, kao što su pouzdani i fleksibilni 4-slotni CompactDAQ i CompactRIO sistemi, softverski definisan instrumenti kao što je PXI Express 8-kanalni osciloskop visoke rezolucije i VirtualBench, softverski definisan multifunkcijski instrument.

LabVIEW 2014 pruža nove opcije koje olakšavaju donošenje odluka:

  • DataFinder Federation tehnologija – korisnici sada mogu intuitivno da pretražuju podatke na lokalnom disku, mreži ili širom sveta
  • Novi algoritmi – proširene mogućnosti korišćenja funkcija za analizu (mogućnost pokretanja m. fajlova  na NI Linux Real-Time OS i funkcija za vizuelnu inspekciju na FPGA)
  • Data Datshboard za LabVIEW – korisnici sada mogu lako i bezbedno da kreiraju mobilne interfejse za prikazivanje prikupljenih podataka i da donosu pouzdane odluke bez potrebe za programerima mobilnih uređaja

Najnovija verzija LabVIEW obuhvata 13 dodataka za produktivnije progamiranje, proširen online trening za LabVIEW RIO aplikacije (kao deo aktivnih softverskih licenci) i nove alate sa LabVIEW Tools Network (kao što je na LabSocket System  kreiran od strane Bergmans Mechatronics LLC). LabSocket System omogućava daljinski pristup LabVIEW aplikacijama putem pretraživača sa desktop ili mobilnih uređaja, bez potrebe za softverskim dodacima na strani klijenta.


Više informacija: National Instruments Slovenia, tel: +386 3 4254 200, ni.slovenia@ni.com, www.ni.com

 

Follow me