Merenje nivoa u industriji se može izvoditi metodama za direktno merenje nivoa, kao što su razne vrste radara (pulsnih ili kontinualnih, kontaktnih ili bezkontaktnih), nivokaznih stakala i sl. U slučaju kada je fizički nemoguće direktno meriti nivo (prisustvo raznih agitatora u rezervoarima), ako su procesni parametri tečnosti visoki ili tečnost korozivna, merenje je moguće izvršiti indirektno – tj. preko merenja i izračunavanja razlike pritisaka.
Preko podataka o razlici pritisaka, nivo se može meriti na tradicionalni način, putem sistema transmitera diferencijalnog pritiska i kapilara ili preko impulsnih cevi („dry / wet leg“). U poslednje vreme, osmišljen je novnačin merenja nivoa, elektronskim izračunavanjem razlike pritisaka.

ivdam ers 1

Elektronski razdvojeni senzori (u daljem tekstu ERS), predstavljaju u stvari dva transmitera relativnog ili apsolutnog pritiska, koji su elektronski povezani preko digitalne komunikacije. Prednost ovog pristupa je u tome, što se umesto cevi ili kapilara ispunjenih tečnošću, koriste kablovi, odnosno fizički prenosnici za digitalni protokol. Pritisak se meri u gornjem i donjem delu rezervoara, i razlika pritiska se izračunava u okviru elektronike primarnog transmitera. Razlikujemo primarni i sekundarni uređaj, tj. transmiter pritiska. Sekundarni uređaj ne poseduje elektronsku karticu, napaja se od strane primarnog transmitera, i podatke o izmerenom pritisku putem CAN busa šalje u primarni transmiter. Primarni uređaj posedujeelektronsku karticu, unutar koje se izračunava razlika pritisaka, te se podaci o izračunatoj visini šaljuunadzorno-upravljački sistemputem analognog izlaza 4..20mA, HART. Jedna 4…20mA petlja je dovoljna za napajanje ovog malog sistema. Za elektropovezivanje se koriste obični signalni kablovi. Maksimalna dužina kabla je 45m. Greška merenja nivoa je ±0.025%.

ivdam ers 2

Rad ERS-a se bazira na savremenoj platformi Emerson 3051S transmitera, koju karakteriše hermetički zatvoreno kućište od nerđajućeg čelika (316 SST) u kome se nalazi senzor posebno pojačane osetljivosti, izrađen pomoću tehnologije SaturnTM. Na proces se zatim priključuju direktno („in line“) ili preko tzv. koplanarnih priključaka koji omogućavaju jednostavnije povezivanje na manifolde, prirubnice i primarne elemente. Prednost ove savremene platforme je i proaktivna dijagnostika i bolji uvid u proces što doprinosi smanjenjima troškova u toku eksploatacije.

Primarni i sekundarni uređaj poseduju široku paletu priključaka na proces. Oba uređaja mogu imati navojni, prirubnički priključak,priključenje za manifold kao i odvajačku membranu. Odvajačka membrana može biti navojna, prirubnička, specijalna za sanitarnu aplikaciju (industrija hrane i pića&farmaceutska industrija).

Prednosti korišćenja metode ERS-a, u merenju nivoa su sledeće: Eliminiše se ugradnja dugih cevi i kapilara koje mogu biti nepouzdane. Izbegava se time njihovo eventualno začepljenje, curenje, smrzavanje,neplanirani otkazi u postrojenju, zatim isparavanja tečnosti, kondenzacija. Takođe je moguća disipacija toplote kod visokotemperaturnih procesa Merenja ERS-om su sinhronizovana, u smislu da promene u statičkom pritisku ne utiču na tačnost merenja. Navedenom metodom su znatno umanjeni troškovi eksploatacije, kao i rizici sigurnosti. Funkcionalnost je poboljšana time što je vreme odziva znatno smanjeno.

Sem podataka o nivou, pomoću ERS sistema se može dobiti podatak o pritiscima, zapremini, interfejsu, gustini i masi.

Ugradnja uređaja ERS je jednostavna,jer se oba transmitera ugrađuju u isto vreme i bez potrebe korišćenja postolja, posebnog montažnog materijala, i slično. Za elektropovezivanje su dovoljni obični signalni kablovi. Takođe nije neophodno prateće grejanje, kao ni izolacija, što ima za posledicu uštedu u materijalu.

ivdam ers 3

Primena ERS se naročito dobro pokazala u slučaju širokog opsega diferencijalnog pritiska, veoma visokih rezervoara (destilacione kolone), u slučaju fizički nepristupačnih instalacija i u procesima gdevarira procesna ili ambijentalna temperatura (spoljni rezervoari).

Takođe je ERS idealno rešenje u procesima gde su procesni fluidi viskozni, korozivni, gde se javljaju suspendovane čestice, ili se stvaraju pena i para, a i ukoliko u rezervoarima postoje mešalice, tj. agitatori.U svakom slučaju ERS predstavlja pouzdan, stabilan, precizan, te ekonomski opravdan instrument za merenje nivoa.


Više informacija: IvDam Process Control, 11000 Beograd, Koste Abraševića 15, Tel:  +381-11-2402575 , 2402579, http://www.ivdamprocess.com/

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)