Nabavljate polovne mašine bazirane na Siemens S7 300/400 upravljačkom sistemu? Jezik panela je italijanski, nemački… Nerazumljiv?

plclad1

Nabavka polovne mašine može biti odličan poslovni poduhvat. Staru liniju je potrebno montirati, proveriti i pustiti u rad. Nekako pri kraju se ispostavi da je ipak potrebno izmeniti u softveru “samo malo”, ili da je jezik panela/SCADA nerazumljiv za Vaše operatere. Ukoliko nedostaju konfiguracioni fajlovi, što je redovna pojava, većina kolega automatičara će reći da Vam nema spasa…

Prvo naravno treba da pokušate da nabavite konfiguracioni backup. Često se krije zaboravljen po fiokama starog vlasnika.  Alternativno, kontaktirajte proizvođača upravljačkog softvera. Ukoliko još uvek postoje, čuvaju Vaš backup i nisu ucenjivači – rešili ste problem na “klasičan” način.
Ako i pored svega ne uspete da nabavite softver, ne gubite nadu.  Možemo napraviti promene na programima Siemens S7 300/400 PLC-ova i operacionih panela uz pomoć nekoliko originalnih softverskih alata koje smo razvili.

Prevod termina operacionog panela/SCADA
Ovo je tipičan problem kod uvezene polovne mašine. Neki korisnici štampaju papire sa prevodima i lepe na orman, ali za iole veći broj ekrana ovo postaje  – nepraktično. Forumi tvrde da na nivou Simatic panela ne možete ništa da prevodite bez konfiguracionog fajla. Ipak, mi to radimo. Sudeći po Internetu, PLC-LAD je trenutno jedina firma u svetu koja ovo može da sprovede.

plclad2

plclad3

Radijator AD Zrenjanin: primer prevoda termina direktno na runtime fajlu – originalan ekran i preveden ekran

Dodavanje novih dugmića/ekrana na operacioni panel/SCADA
Želite da dodate “samo” jedno dugme? Još jedan zadatak za koji kolege tvrde da je nemoguć, a mi ga rešavamo. Uz pomoć naših alata možemo restaurisati konfiguracioni fajl i napraviti izmene. Potrebno je pažljivo rekonstruisati sve funkcionalnosti, ali ovo obavljamo “1 na 1” i u razumnom roku.

PLC nivo
Menjati program bez komentara je zaista mučno, ali kad se mora – mora se. Iskustvo programera i poznavanje procesa od strane domaćina su presudni.

Dobra vest je da su promene kod polovnih sistema redovno male, u većini slučajeva se nešto izbacuje, što je lakši slučaj.

Primer iz prakse – Radijator a.d. Zrenjanin, Linija za pripremu peska
Poznata livnica u našoj regiji – Radijator a.d. – je nedavno nabavila polovnu liniju, ali konfiguracioni fajlovi upravljačkog softvera nisu bili dostupni. Radijator je samostalno izvršio montažu, defektažu i instalacione provere. Trebalo je zatim izvršiti modifikacije na upravljačkom sistemu, te je angažovana firma PLC-LAD. Upravljački sistem se sastoji od PLC-a S7 315-2 DP, dva operaciona panela MP277 i jednog panela OP77B na posebnoj liniji.
Programske promene su uključivale izbacivanje niza izvršnih uređaja koji nisu kupljeni, promenu načina rada pojedinih uređaja i prevod svih panela na naš jezik.
Izvršene su sve promene na PLC nivou. HMI nivo: napravljen je runtime backup oba panela i ekstrahovani su svi tekstovi. Napravljen je prevod termina, koji su potom vraćeni nazad u program panela. Prepravljeni backupi su uspešno vraćeni u panele.
Treba podvući da je za uspeh posla bilo jako važno dobro poznavanje procesa i sistema od strane kolega iz službe održavanja.

Primer iz prakse – Rajčanka Gradačac, BiH – Kotao
Pilana “Rajčanka” je nabavila polovni kotao. Nakon preseljenja i montaže, instalacione provere su pokazale da je oprema  ispravna i spremna za rad. Jedini problem je bio jezik panela (italijanski). Nije bilo backupa, pa su samim tim domaćini mislili da je nemoguće bilo šta uraditi. Nemajući izbora, pokušali su da prevod odštampaju na papiru i da ove papire (20 komada!) zalepe na orman, ali se brzo pokazalo da je to potpuno nepraktično. Na sreću, saznali su za PLC-LAD.
Postupak rada je sličan kao u prethodnom primeru: napravljen je runtime backup panela i ekstrahovani su svi tekstovi. Napravljen je prevod termina, koji su potom vraćeni nazad u program panela. Prepravljeni backup je uspešno vraćen u panel. Ubrzo nakon naše intervencije je kotao pušten u rad.

plclad4

plclad5
Rajčanka Gradačac: primer prevoda termina direktno na runtime fajlu – originalan ekran i preveden ekran

Zaključak
Gledajte da obezbedite konfiguracione fajlove i sve lozinke od starog vlasnika.
Ukoliko ih nemate, angažujte profesionalce koji će bezbedno napraviti backup i dati savet kako da se naprave promene, ukoliko su vam potrebne.
Ako želite rekonstrukciju Siemens S7 300/400 sistema, sada znate ko može uraditi i ono što svi tvrde da je nemoguće.

Stojimo na raspolaganju.


Više informacija: PLC-LAD, Toplice Milana 7, 26000 Pančevo, Srbija, 064 280 37 10, www.plclad.com

Follow me