Korisnici industrijskih automazacionih sistema danas zahtevaju veći broj preciznih informacija o upravljačkom sistemu pogona ili mašine. HMI kontrolni paneli i prateći softver za vizuelizaciju procesa omogućavaju razmenu informacija između operatera i mašine, te na taj način postaju neizostavni i komplementarni pratoci svakog PLC sistema.

Interfejs između čoveka i mašine – HMI
Sa HMI upravljačkim jedinicama funkcionisanje pogona postaje transparentno, te operater može brzo i lako da nadgleda i menja relevantne podatke u svakom procesu.

HMI kontrolni paneli mogu biti grafički i tekstualni. Na prednjoj masci HMI jedinica nalaze se programabilni funkcijski tasteri, a jedinica se može konfigurisati i programirati uz pomoć PC-a i pratećeg softvera.

HMI jedinice se ugrađuju na mašinu, sa mogućnošću direktnog povezivanja sa PLC-om. Operateru omogućavaju uvid u sve informacije o toku procesa ispisom na tekstualni ili grafički ekran.

IP65 stepen zaštite garantuje pouzdan rad i u najzahtevnijim radnim uslovima.

Osobine

 • Jednostavna instalacija i user-friendly rad
 • Veliki broj aplikacija
 • Tekstualni ili grafički prikaz
 • Generisanje izveštaja za kontrolu kvaliteta ili razmenu procesnih podataka
 • Precizne, informativne poruke i uputstva u slučaju greške

MAC E1000 i mreža
Mrežna podrška za komunikaciju između uređaja i razmenu podataka je standardni zahtev koji današnji industrijski automatizacioni sistemi moraju da zadovolje i koji Mitsubishi Electric HMI kontrolni paneli i prateći softver u potpunosti ispunjavaju.

Uobičajeno je da se upravljačke jedinice povezuju sa PLC-om preko RS422 porta, koji pruža 1:1 link. U MELSECNET-u upravljačke jedinice se mogu konfigurisati kao slave. U slušaju potrebe za standardnim open network-om može se birati između: PROFIBUS/DP, CC-Link i Ethernet TCP/IP.

Jedinistvena mogućnost koju pružaju predstavnici MAC E serije je 1:n link kod MAC-Net-a, odnosno Fast Ethernet-a (100Mbits). U ovoj konfiguraciji više MAC E jedinica može simultano pristupiti jednom PLC-u.

Moguća je i razmena podataka na većim udaljenostima, pa je  podešavanje, programiranje i prikupljanje podataka o procesu moguće čak i iz upravne kancelarije.

Podržane mreže

 • Modem Link
  Omogućava konekciju na velikim daljinama
 • Ethernet i MAC-Net
  Za povezivanje više MAC E kontrolnih jedinica na PLC
 • MELSECNET
  Omogućava izuzetno brzi pristup (10 Mbaud) od više MAC E ka PLC-u
 • Dual Drive support
  MAC E jedinica može biti interfejs između 2 sistema
 • PROFIBUS/DP
  MAC E jedinica radi kao slave uz open field bus protokol
 • Multidrop-Net
  Programiranje i praćenje podataka sa jednog centralnog PC-a, dok radne stanice međusobno rade nezavisno
 • No-Protocoll-Link
  Omogućava povezivanje bar kod čitača i drugih serijskih uređaja na PLC preko MAC E upravljačke jedinice
 • A-BUS/Q-BUS
  Direktno povezivanje MAC E serije na PLC uz ostvarenje vrlo brze komunikacije

MAC E1000 serija
MAC E1000 serija je izuzetan primer uspešnog industrijskog dizajna. Ergonomičnost i jednostavnost rukovanja su bili imperativi prilikom razvoja ove serije.


Više informacija: INEA SR d.o.o., Ul. Karadjordjeva 12/217, 11300 Smederevo, Republika Srbija, Telefon: + 381 64 68 55 187 ili +381 64 190 83 57, http://www.inea.rs

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)