Način na koji se danas postavlja rasveta se fundamentalno i nepovratno izmenio, a arhitektura strujnih instalacija za osvetljenje je sasvim drugačija u odnosu na one što smo imali pre 10 godina. U suštini, modularni plug and play koncept je postao dominantno rešenje koje omogućava brzo ožičavanje.


Umesto postavljanja razvodnih kutija, kablova, termlnala i konektora u klasičnom smislu, danas se potpuno ožičenje može postavitl sa zavrnjem u jednoj i adekvatnim klještima u drugoj ruci, prostim utačinjanjem svih komponenti na samoj radnoj lokaciji. Nekoliko je bitnlh stavki omogućilo ovaj trend. Prvo i primarno, postojala je velika potreba za skraćivanjem vremena potrebnog za sečenje i pripremanje kablova za ožičenje. Kako je najveći trošak kod postavljana instalacije, upravo električarevo vreme, ekonomično je platiti više opremu koju je moguće brzo i bezbedno ugraditi direktno na lokaciji bez prethodne pripreme. Skraćenje vremena potrebnog za ugradnju je fenomenalno. Na primer, postavljanje rasvete sa dve neonke klasičnim načinom, traje oko 40 minuta. Ovim sistemom, kompletno postavljanje se skraćuje ne na više od 15 minuta, što potpuno opravdava ulaganja u opremu.

Dodatno, vreme koje je predviđeno za ugradnju instalacija u novu građevinu se stalno skraćuje, pa naručilac radova očekuje od izvođača da ožičenje radi uporedo sa gradnjom, što je moguće samo ukoliko se ožičenje izvodi modularno, sa već gotovim komponentama koje se direktno donose na gradilište i montiraju bez dodatne pripreme. Nekada rezervisana samo za luksuzne i fast-traek projekte, ova tehnologija danas ulazi u sve oblasti i postaje mainstream. Promet modularnih instalacija je pre par godina iznosio L1.000.000, a po procenama BSRIA svake godine do 2010 ce rasti za 15%. Veliki broj elemenata, čija vrednost iznosi preko 60% građevinske vrednosti kompletnog Heathow Terminala 5 (L4.200.000,00) je izgrađeno na drugom mestu i dopremljeno u vidu građevinskih elemenata. I pri izgradnji mnogih poslovnih i prodajnih prostora koristi se veliki broj elemenata koji se proizvode na drugom mestu, sve sa ciljem da gradnja bude što brža.

Mogućnost greške prilikom izvođenja instalacije, ovim metodama se praktično eliminiše.

Najzad, nije samo potreba za brzinom i izradom na prvom mestu ono što odeđuje trend plug and play instalacija za rasvetu. Frelkisiblnot i bezbednost ovako izvedene instalacije značajno prevazilazi tradicionalnu tehniku. Mogućnost promene u poslednjem trenutku, zamene proizvoda, promene neispravnih delova i rekonfiguracija prostora ovim sistemom je vrlo jednostavna. Na primer, nije retkost da novi vlasnik prostora, želi da ukloni jednu vrstu rasvete i postavi drugu koja više odgovara njegovim potrebama. Rešenje je korišćenje GST18 konektorskih profila.

Dizajniran jos 1980, u pogonima Wielanda kao deo gesis sistema, GST18 je postao industrijski standard za sijalične konektore sirom Evrope. Mnoga rasvetna tela imaju muške GST18 konektore te se ugradnja svodi na prosto povezivanje i fizičko pričvršćivanje. Nije čudno što se industrija odlučila baš za ovaj standard, budući da pored svoje očigledne lakoće povezivanja, gesis ima implementiranu i bezbedonosnu karakteristiku. Recimo, nemoguće je uparivanje različitih konektora. Svi delovi su mehanički kodirani, što znači da je moguće povezivanje samo uparenih muških i ženskih konektora. Takođe, svi konektori su označeni i bojom kako bi se ubrzalo vreme povezivanja.

Prihvatanje plug and play ideje dovelo je izrade velikog broja komponenti dizajniranih za specificne namene. Vreme kada su se koristili isti elementi za sve instalacije bez obzlra na namenu davno je prošlo.

Poslednjih godina, došlo je do eksplozije opcija i prefabrikovanih rešenja za sve moguće zahteve koji se pred izvođačem instalacionih radova mogu postaviti. Sam Wieland nudi preko 5.000 razlčitih komponenti za instalacije u građevinarstvu – sve koncipirane na plug and play tehnologiji. Ova tehnologija je implementirana i u nekim najvećim i najzahtevnijim građevinskim poduhvatima današnjice, kao što su „Petronas Towers“ u Kuala Lumpur-u ili „Commerzbank“ u Frankfurtu.


Više informacija: Sobel d.o.o., Ustanička 125-I, Šumice, 11000 Beograd, Srbija, Tel/fax: 011/3087-507, 3087-064, http://www.sobel.rs

Aleksandar Dakić
Follow me
Latest posts by Aleksandar Dakić (see all)