U Festo Fast Fabrici nastaje popriličan broj jedinstvenih  elemenata i to velikom brzinom i po zahtevima klijenata. Čak i u malim razmerama svi imamo korist od jeftinije proizvodnje.

 

 

 

Brza izrada prototipova u aluminijumu
Na materijal se nanosi prah za topljenje na mestima gde će kasnije biti proizveden prototip.
Topljenje aluminijuma laserom
Do sada najveći probni element napravljen metodom brze izrade (rapid manufacturing) je 2,5 kg težak, izmenjivač toplote.

 

Termoplastični prah:

Osnovni material za izradu modela, uzoraka,prototipova, alata i finalnih proizvoda, kao što je adaptivni manipulator DHDG

Brza izrada prototipova je integralni deo današnjeg razvojnog procesa. Prototipovi nastali u Festo generative manufacturing procesu izrade imaju sva svojstva tržišnih proizvoda tako da klijenti iz polja automatike, mašinogradnje, avio industrije, medicine mogu brzo i efikasno proizvesti malu količinu potrebnih elemenata bez skupih i komplikovanih kalupa i alata.

Četiri načina do finalnog proizvoda

U suštini brza izrada prototipova je jednostavna. Komponenta se virtuelno seče na zasebne delove koristeći 3D CAD model. 3D štampač nakon toga izrađuje deo sloj po sloj. Material koji se nanosi je ili tečnost ili istopljeni prah i on se pozicionira na mesto gde će se kasnije komponenta generisati.

U Festu uz SLS (selektivno lasersko sinterovanje) koriste se i druge metode izrade elemenata. SLM (selektivno lasersko topljenje) koristi se za metalekao što su aluminijum ili čelik a FDM (fuziono depoziciono topljenje) i SLA (stereolitografija) za polimere. Stručnjaci predviđaju svetlu budućnost laserske izrade prototipova.

Brza i efektna izrada

Najbolji primer je bionički manipulator. Oblikovan kao riblje peraje, kreiran je korišćenjem SLS metode.

Da bi bio izrađen, slojevi plastičnog praha debljine 0,1mm su nanošeni jedan na drugi u kalupu i onda su sjedinjeni u konačnu formu delovanjem lasera. Ovakva izrada smanjuje težinu samog elemenata za 90% u odnosu na funkcijski sličan metalni manipulator.

Investicija u novu Festo Fast Factory se već isplaćuje. Koristeći je u svrhe izrade prototipova, istraživanja i razvijanja novih elemenata, smanjujemo vreme izrade i činimo efikasnije postojeće matrice izrade što utiče na bržu komercijalizaciju svakog elementa.

Bliski kontakt sa klijentima

Navedeni savremeni procesi su veoma značajni za vreme komunikacije sa klijentima. Možemo brzo stvoriti uzorke i nakon toga razmotriti i dogovoriti specifične izmene i optimizovane dodatke na prvobitnu izradu modela. Na taj način model namenjen detaljnoj diskusiji sa klijentom kao inicijalni uzorak, može biti kreiran u najkraćem mogućem roku. Trenutno oko 25% proizvoda razvijenih izloženom metodom ide direktno klijentima-naručiocima, ostalo spada u interni razvoj novih proizvoda.

Lagano, precizno i dobro zaptiveno

Kada birate aktuatore, korisno je znati njihove karakteristike kao što su laki materijali, bolje zaptivanje i samim tim manja potrošnja energije. Kombinacija aktuatora sa vođenjem pomažu smanjenju ne kolinearnosti hodova a samim tim znatno utiču na smanjenje curenja i trenja.

Energetske uštede sistema

Festo pronalazi optimalna energetska rešenja u svojim sistemima upravljanja. Već osposobljeni sistemi koji su spremni za ugradnju kao što je Tripod FXPT ili 2D Portal EXCH su dostavljene sa optimizovanom konfiguracijom po potrebama njihove primene. Mala masa Tripoda i njegovi kinematski elektromehanički delovi zajedno sa ultra lakim karbonskim šinama, omogućuju energetsku efikasnost i olakšano korišćenje. Pri korišćenju 2D Portala stacionarni motori X i Y osovine omogućavaju manju masu koju je neophodno pomerati. U sistemima kontrole, na primer, motor kontroler CMMD-AS koristi energiju kočenja za dalji rad.

Zahtevi klijenata određuju kakvu će formu rešenje dobiti. Experti Festa će uzeti u obzir svih 30.000 proizvoda da bi našli najbolji električni, servopneumatski ili pneumatski aktuator za vaše potrebe.

I sve to po osnovnom principu

,,Energetska efikasnost x mehatronika = uspeh,,


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Follow me