• Visoka izdržljivost povezivanja
  • Snaga i kompatibilnost
  • Fleksibilnost dizajna
  • Ukupna pouzdanost

Neki USB konektori nisu u skladu sa potrebnim USB specifikacijama, što može izazvati skupa električna oštećenja. Većina Molex USB proizvoda ima TID sertifikat i usklađeni su sa različitim dimenzijama kako bi se sprečila skupa električna oštećenja. Molex-ovi USB Type-C I/O konektori koriste plastiku visoke temperature kao materijal za kućište i proces umetanja u 3 nivoa da bi se obezbedila visoka izdržljivost uparivanja.

Dizajn jezička za spajanje štiti međusklopove od mogućih oštećenja uzrokovanih pogrešnim rukovanjem, transportom ili procesima sklapanja. Sa strujom od 3.0A/5.0A koja omogućava brže i sigurnije punjenje, Molex nudi širok spektar USB Type-C konektora koji su fizički robusni i električni pouzdani.

Više informacija: https://www.molex.com/

Marija D.