Nakon što je debitovao sa popularnom serijom Analog Discoveri Pro 3000, Digilent pomera granice još više i donosi ADP5250, i njime i veću brzinu uzorkovanja i propusni opseg, kao i robusniji dizajn Analog Discoveri Pro porodici, zadržavajući besplatni visoko vrednovani aplikativni softver WaveForms za njegovu kontrolu.

Osciloskop mešovitih signala veće brzine uzorkovanja i propusnog opsega
Dizajniran da kombinuje kompletan set instrumenata u fleksibilnom i programabilnom uređaju, ADP5250 poseduje osciloskop mešovitih signala sa dva do 1 GS/s analogna ulazna kanala od 100 MHz, jednim generatorom talasnog oblika sa sinusinim izlazom do 20 MHz, 34 digitalna kanala brzine uzorkovanja do 100 MS/s, trostruko izlazno napajanje do 25 V, eksterni triger i ugrađeni programabilni DMM.

Ultimativni sve-u-jednom sistem za testiranje
Analogni Discoveri Pro uređaji imaju niz naprednih triger opcija. Instrumenti unutar WaveForms-a mogu biti unakrsno trigerovani, na primer, aktiviranje snimanja osciloskopom na osnovu primljenog i dekodovanog digitalnog protokola.

Pored toga, eksterni signali mogu trigerovati događaje koristeći namenski eksterni triger ulaz/izlaz. Naš besplatni softver WaveForms pruža ove funkcije koje se mogu konfigurisati u samim instrumentima ili kada je potrebna veća kontrola ili više automatizacije u jednom od dostupnih skripting interfejsa. Sledeći instrumenti su dostupni u aplikaciji WaveForms za ADP5250:

  • Osciloskop
  • Logički analizator
  • Generator talasa
  • Static I/O
  • Izvor napajanja
  • Analizator spektra
  • DMM
  • Mrežni analizator
  • Analizator impedanse

Napomena: ADP5250 je Windows® only.

WaveForms softverske aplikacije
WaveForms je besplatna softverska aplikacija za ADP5250 i omogućava korišćenje dostupnih analognih i digitalnih instrumenata. Softver je više od 10 godina usavršavan povratnim informacijama kupaca i ima korisnički interfejs prilagođen računaru i laptopu koji pri upotrebi daje osećaj rada sa tradicionalnim računarskim softverom. Uređaj komunicira sa WaveForms preko USB veze sa vašim računarom, omogućavajući korisnicima da uhvate, snimaju, analiziraju i generišu mešovite talasne oblike i mešovite domene signala. WaveForms se može preuzeti i instalirati za manje od 60 sekundi i može se testirati i bez hardvera uz korišćenje funkcije demo režima. Pored upotrebe instrumenata u aplikaciji, aplikacija WaveForms ima alatku za uređivanje skripti, koja omogućava prilagođeno skriptovanje instrumenta u JavaScript-u. WaveForms je dizajniran da se pokreće na laptopu ili desktop računaru.

Za još veće mogućnosti prilagođavanja, može se koristiti WaveForms Softvare Development Kit (SDK) za kreiranje prilagođenih aplikacija i skripti na Pithon®, C i drugim jezicima. Iako nije zvanično podržan, ADP5250 je takođe kompatibilan sa NI-jevim VirtualBench C API-jem i VirtualBench LabVIEW™ VI.

Pogledajte Analog Discovery Pro 5000 series Resource Center za više uputstava, tutorijala i aplikacija.

Marija D.