Yaskawin kolaborativni robot, HC10 je ponosni predstavnik nove generacije u robotici, koja je sposobna, jednostavna i svestrana u industrijskom okruženju. Najzahvalniji su, pre svega, u automatskim procesima, smeštenim u veoma limitiranom prostoru uz neposrednu blizinu ljudi, sa čestim izmenama zadataka.

Slika 1: Roboti HC10 i HC10DT

Neke osnovne prednosti su:

 • Visoka radna sposobnost – ubrzani proizvodni ciklusi
 • Brz povrat investicija
 • Bezbednost – smanjenje rizika
 • Jednostavnost – upotrebljiv u svakodnevnom radu u industriji

Slika 2: Prikaz bezbednosnih inovacija u dizajnu robotske ruke

Ono što pruža visoku bezbednost u radu su svakako:

 • 6 ugrađenih senzora obrtnog momenta,
 • Mogućnost limitiranja snage i sile FSU (Functional Safety Unit) jedinicom,
 • Safe speed monitoring (deo FSU),
 • Dizajn bezbedan od uklještenja,
 • Ograničenja dejstva spoljne sile (PFL Functionality – Power and Force Limiting),
 • Oslobađanje od funkcije stezanja (u situacijama kvazi statičkog stezanja),
 • Energetski vodovi integrisani u robotskoj ruci,
 • Sertifikat: ISO 13849-1, PLd, Category 3.

Slika 3: Prikaz integrisanih energetskih vodova

Funkcija ograničavanja dejstva spoljne sile – PFL (Power and Force Limiting)

 • Bezbednosna funkcija bazirana na informaciji od 6 senzora obrtnog momenta ugrađenih u robotskoj ruci
 • Kada spoljna sila, koja dejstvuje na robota, dostigne granični nivo (svaka osa, TCP), robot staje
 • Kada pritisnemo taster za restart, robot poništava pomenutu zaštitu i nastavlja kretanje

Slika 4: Funkcija ograničavanja dejstva spoljne sile

Funkcija odstupanja robotske ruke pod dejstvom spoljne sile

 • Funkcija je bazirana na vrednosti spoljne sile dejstvovanom na telu robotske ruke
 • U toku svog rada, robot može da bude pomeren u stranu, od strane korisnika u vektoru primenjene spoljne sile
 • Kada dejstvo spoljne sile prestane, robot se vraća do tačke odakle je odgurnut i nastavlja svoj zadatak

Slika 5: Funkcija odstupanja robotske ruke pod dejstvom spoljne sile

Uz robota HC10 imamo i HC10DT, koji dodatno daje mogućnost lakog upravljanja i učenja, odnosno, programiranja (EasyTeach), što naročito pogoduje korisnicima koji nemaju prethodnog iskustva sa robotima. Naime, posedovanjem DirectTeach tastera na robotskoj ruci i mogućnošću ručnog pomeranja robota, eliminiše se potreba za korišćenjem ručne programske jedinice i klasičnim programiranjem, čime se unapređuje i operativna sposobnost radnika koji radi sa robotom.

Slika 6: Prikaz upotrebe DirectTech tastera na HC10DT

Ono što je za oba robota zajedničko, su neke osnovne tehničke specifikacije:

 • broj upravljanih osa: 6
 • maksimalna nosivost: 10kg
 • poluprečnik dostupa: 1200mm
 • ponovljivost: ±0,1
 • masa: 47kg
 • angažovana snaga, prosečno: 1 KVA

Uporedo sa razvojem robota HC10 i HC10DT, Yaskawa je uložila puno svog rada i ideja u upravljač YRC1000, najnovije generacije, koji je brži, precizniji i revolucionarno manji od svojih prethodnika – 598 (w) x 499 (h) x 427 (d) mm. Roboti tako sada postižu značajno višu tačnost i ponovljivost putanje nezavisno od brzine kretanja, a posebna prednost je pojednostavljena implementacija u postojećim industrijskim sistemima.

Za bolje performanse u Pick&Place zadacima i, kao i montaži, nezaobilazan je YRC1000micro upravljač, naravno, još manjih dimenzija – 425 (w) x 125 (h) x 280 (d) mm, koji je pogodan i za robote manjih nosivosti, kao GP7, GP8, GP12 i MotoMINI.

Slika 7: Upravljači YRC1000 i YRC1000micro

Kao i raniji upravljači, i YRC1000 se programira standardnom ručnom jedinicom, teach pendantom, ali i takođe novim SmatPendant-om, sa ekranom od 10 incha, osetljivim na dodir.

Nova programska jedinica je inovativna za upotrebu, pogotovo za česte izmene zadataka robota. Lako prati krivulje, zbog čega je idealan za nove korisnike, a uz sve to, poseduje ugrađenu SmartFrame, patentiranu tehnologiju, kojom određuje korisničku orijentaciju prema robotu, čime umesto konvencionalnih koordinata (X,Y,Z), koristi klasičan, prirodan jezik za komande u programiranju (sa Favorites bar-om), bez potrebe pamćenja skraćenica.

Slika 8: Nova ručna programska jedinica SmatPendant

Slika 9. Prikaz programiranja SmartPendant-om

Na kraju, da kažemo da, opisom samo nekih od brojnih i uveliko već sa zadovoljstvom primenjenih mogućnosti ovih robota i upravljača, vidimo da industrija odavno iščekuje ovakva rešenja u različitim delatnostima, počev od logistike, bravarskih radionica, mašinske obrade, kontrole kvaliteta, sastavljanja različitih sklopova, funkcionalnog testiranja i drugih, gde se stvaraju uspešne saradnje čoveka i robota u cilju beskompromisne bezbednosti i veće produktivnosti.


Više informacija: YASKAWA Slovenija d.o.o., tel: +386 1 83 72 410, email: YSL-info@yaskawa.eu.com, www.yaskawa.eu.com

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)