Sistem za doziranje hlora (do 15 kg/h)
MR 21 RC sistem je dizajniran za doziranje hlora, a uz minimalne promene i sa drugim gasovima i radi na principu indirektnog vakuuma. MR 21 RC sistem se sastoji od: dva M 20 C vacuum regulatora, M 400 automatskog vakuum prekidača, M 300 C ejektora i M 200 C merača protoka gasa.
Doziranje se podešava manualno na regulatoru, a započinje i prekida se uključivanjem, odnosno isključivanjem ejektor pumpe.
Više informacija: www.controlmatik-abw.si

Marija Dakić