Hibridni korelator za offline i online merenja
Correlux C-3 je korelator koji locira curenja iz cevi za pijaću vodu. Voda pod pritiskom na mestu curenja proizvodi zvuk koji se prostire u svim pravcima po cevovodu. Ovaj zvuk se sa dva senzora (piezo mikrofon, hidrofon) snima, pojačava i bežičnom vezom šalje korelatoru koji je postavljen na cevi (npr. ventilu ili hidrantu).
Correlux C-3 upoređuje oba signala (korelaciju) i proračunava tačnu udaljenost do mesta curenja na bazi kašnjenja signala, udaljenosti senzora i brzine zvuka u cevi.
Više informacija: www.sebakmt.com

Marija D.