Kontinuirani rad 24/7 u ekstremnim radnim uslovima nije umanjio pouzdanost najdužeg energetskog lanca na svetu instaliranog u energani Tušimice u Češkoj Republici.

U teškim uslovima rada kakvi su u energanama, na kopovima uglja, prilikom transportovanja u lukama, železarama i brojnim drugim zahtevnim okolnostima rada nameće se potreba za pouzdanošću, efikasnošću, povećanom bezbednosti na radu, a da se pri tom troškovi ne povećavaju. Jedna od njih bila je i energana u Tušimicama gde su dugački energetski lanci usled zahtevanog procesa rada bili slobodno postavljeni prema prikazu na narednoj slici, usled čega je dolazilo do čestih oštećenja na kablovima, i samim tim prekida u radu.

image description

U procesu racionalizacije, kompanija se odlučila za robusni energetski igus® lanac serije 5050RHD koji je ugrađen u transportnu jedinicu velikog ugljenog bagera “Tušumice II”. Firma HENNLICH u Češkoj je isprojektovala, ugradila i pustila u pogon najveći energetski lanac na svetu u dužini od 615m.

Dodatno je korisniku obezbeđen pametan sistem praćenja stanja kablova. PPDS sistem prati stanje energetskih kablova prilikom upotrebe, i u slučaju oštećenja automatski šalje SMS timu za održavanje.

Pre ovog lanca rekord u dužini držali su kontejnerska dizalica u Singapurskoj luci u ukupnoj dužini od 500m i transportni sistem u SAD ukupne dužine 580m.

image description

igus® plastični e-lanci® sa robusnim Chainflex® kablovima su izabrani usled zahteva za pouzdanom tehnologijom i dugim životnim vekom. Za sve ekstremne uslove rada u pokretnim aplikacijama energetski lanci su pogodno rešenje, jer povećavaju pouzdanost u radu, obezbeđuju 100% zaštitu energetskih kablova tako da ne dolazi do prekida u kablovima, i samim tim utiču na smanjenje troškova održavanja.

image description

U objektu u Tušumicama se koriste još tri sistema igus® energetskih lanaca iz opsega E4/4 sa ugrađenim Chainflex® kablovima: serijom 4040 sa 100m dužine, kao i dva e-lanca sa 5050R rolerom, svaki od 317m dužine. Sistemi su direktno montirani na bageru i vrše sigurno snabdevanje energijom.

Sistem pokretnih energetskih lanaca za istovar brodova u Maleziji
igus® kablovski sistem dužine od 441m koristi se za dve dizalice za istovar u brodova u Maleziji. Ugalj se istovaruje sa brodova dvema velikim dizalicama i transportuje na udaljenost od 2km do elektrane pomoću transportne trake.

Terminal ima najveći kapacitet za istovar robe u Jugoistočnoj Aziji. Pristanak do terminala je dugačak oko 830m i dubok 66m, tako da čak i brodovi veličine kao Panamak i Capemak mogu pristati. Kranovi istovaraju ugalj na priključnim stanicama koje se nalaze na udaljenosti od oko 2 kilometra od obale. Oni mogu istovariti do 1.500 tona na sat. Nosači kablova od igusa® bili su izabrani za dve dizalice za istovar brodova na terminalu. Postavljeni su kao potpuno opremljeni readichain® kablovski nosač za snabdevanje energijom i podacima za vožnju kolica i kabine.


Više informacija: Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1, 11222 Beograd, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me