Nemačka kompanija igus® razvija, proizvodi i testira energetske lance od specijalne vrste polimera još od 1971. godine. Danas energetski lanci i sistemi predstavljaju pupčanu vrpcu moderne mašine. Oni smanjuju vreme zastoja i povećavaju životni vek kablova i creva. igus® sistemi energetskih lanaca primenjuju se u aplikacijama koje su u stalnom pokretu i služe za dovod energije, podataka i impulsa.

U sistemima energetskih lanaca se upotrebljavaju visoko fleksibilni kablovi namenjeni za kretanje i savijanje. igus® oprema zastupljena je kod CNC mašina, robota, štamparske industrije, građevinskih mašina, u rudarstvu, cementarama, teškim uslovima rada, kranovima, brodogradilištima i lukama, brodskim kranovima. Kao proizvođač energetskih lanaca i visoko fleksibilnih kablova, igus® u svojoj laboratoriji u Kelnu sprovodi brojna testiranja pod najtežim mogućim uslovima.


igus® posluje u skladu sa vizijom: „plastika za duži životni vek proizvoda“. Iz tog razloga igus® razvija proizvode koji produžavaju vek trajanja mašina, eliminišu potrebe za održavanjem, čime se direktno smanjuju troškovi. U tu svrhu, igus® upravlja najvećom eksperimentalnom i ispitnom laboratorijom na površini od 29.600 kvadratnih metara gde razvija, testira i verifikuje pojedine komponente ili gotove sisteme u simulaciji stvarnih uslova rada. Fokus ekstenzivnih eksperimenata su sile pritiska, koeficijenti trenja, habanja i abrazije i pokretne sile pod najrazličitijim brzinama i opterećenjima. U poslovnoj oblasti sistema za snabdevanje energijom i trajno pokretnih kablova, spektar ispitivanja kreće se od klimatskih komora do testova sa različitim hodovima i ubrzanjima. Vrše se testovi po zahtevu kupaca i na robotima. Takođe se sprovode i testovi na ispitnim stolovima dinamičke simulacije, kao što su ciklusi savijanja. Na godišnjem nivou pokreće se dve milijarde ciklusa testiranja za visoko fleksibilne kablove i generiše se milion električnih mernih podataka.

Tokom dvadeset godina, igus® izvodi sistematsku seriju testova chainflex® u sopstvenoj laboratoriji za testiranje, paralelno sa 600 testova za fleksibilne kablove. Pored standardnih normi, igus® je takođe napravio standarde za testiranje i proizvodnju chainflex® kablova. S jedne strane se konstantno istražuju nove proizvodne metode koje pomažu u optimizaciji troškova proizvodnje, a s druge strane uvek se radi na poboljšanju materijala koji će osigurati još bolju interakciju e-lanca sa kablovima. Svi rezultati ispitivanja su dokumentovani i arhivirani u jedinstvenoj bazi podataka kompanije. Na osnovu toga se pouzdano izračunava životni vek igus® proizvoda, vrši istraživanje novih materijala, kao i razvoj proizvoda.

HENNLICH je ovlašćeni zastupnik igus® proizvoda za teritoriju Srbije. Za više informacija možete nas kontaktirati ili posetiti našu web stranu.

Više informacija: Hennlich d.o.o., Radomira Markovića 1, 11222 Beograd, Srbija; tel: +381 11 63 098 17, web: www.hennlich.rs

Aleksandar Dakić
Follow me