18. Međunarodni sajam energetike i 19. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair predstaviće se posetiocima od 28. do 30. novembra 2023, u Hali 1 Beogradskog sajma.

Smisao i ovogodišnjeg Sajma energetike, respektabilne sajamske manifestacije sa UFI licencom, nalazi se u okupljanju stručnjaka, preduzeća, kompanija, organizacija i drugih zainteresovanih strana iz industrije energije kako bi se prikazala najnovija dostignuća u industriji, povezali profesionalci iz sektora, obrazovali posetioci o energetskim temama i promovisala održiva energetska praksa.

U takvim nastojanjima počasno mesto pripada prezentaciji novih tehnologija. Sajam energetike omogućava kompanijama da prikažu najnovija dostignuća u oblastima kao što su obnovljivi izvori energije, energetska efikasnost, pametne mreže, skladištenje energije, usluge i rešenja koja mogu pomoći u poboljšanju održivosti i sigurnosti u sektoru energetike i druge inovacije.

Photo: Beogradski sajam

Jedan od prioritetnih ciljeva je promocija održive energije i zaštite životne sredine – isticanje značaja održive energije, obnovljivih izvora energije i smanjenja emisija gasova staklene bašte (solarna energija, vetar, biomasa, geotermalna energija…) Sve to treba da bude čvrsta platforma za promociju tehnologija i praksi koje doprinose održivom razvoju i zaštiti životne sredine.

Sajam ekologije Ecofair okuplja različite činioce iz sistema zaštite životne sredine – institucije, proizvođače opreme, distributere, reciklere, operatere, deponije, lokalne samouprave, komunalna preduzeća, generatore otpada, stručnu javnost. Cilj Sajma ekologije Ecofaira podizanje svesti o važnosti zaštite životne sredine, promovisanje održivosti i pružanje platforme za razmenu ideja, informacija i inovacija u vezi s ekološkim pitanjima.

Photo: Beogradski sajam

Ecofair omogućava i podstiče kompanije, organizacije i pojedince da predstave svoje održive prakse, proizvode i rešenja koja doprinose zaštiti životne sredine. To može uključivati obnovljive izvore energije, recikliranje i upravljanje otpadom, energetsku efikasnost, zelenu gradnju, inovativne tehnologije i druge ekološki prihvatljive inicijative.

Brojni edukativni programi, predavanja, radionice i paneli o različitim ekološkim temama pružaju mogućnost za obrazovanje učesnika i posetilaca o ekološkim izazovima, klimatskim promenama, zaštiti biodiverziteta, upravljanju vodama, zagađenju i drugim pitanjima od značaja za životnu sredinu.

Photo: Beogradski sajam

Zajednički nastup sajmova energije i ekologije omogućava povezivanje i promociju održivih energetskih rešenja i ekoloških praksi, povezuje ove dve oblasti kroz promociju obnovljivih izvora energije, energetsku efikasnost, upravljanje otpadom i reciklažu, kao i kroz predstavljanje ekološki svesnih proizvoda i usluga. Ova korelacija naglašava važnost pronalaženja ravnoteže između energetskih potreba i očuvanja životne sredine, te podstiče saradnju i inovacije za postizanje održivog razvoja. U tom kontekstu, Sajam energetike predstavlja različite održive izvore energije, kao što su solarna energija, vetar, hidroelektrane, biomasa, geotermalna energija i drugi, koji su ekološki prihvatljivi jer smanjuju emisije gasova staklene bašte i negativan uticaj na životnu sredinu u poređenju s tradicionalnim izvorima energije kao što su fosilna goriva. Time se naglašava važnost energetske efikasnosti u postizanju održivog razvoja.

Prezentacije, paneli i izložbe treba da promovišu najnovije tehnologije, proizvode i prakse koje doprinose smanjenju potrošnje energije i optimizaciji energetskih sistema, zgrada, aparata, vozila… kako bi se energetska efikasnost pokazala kao ključni faktor u smanjenju ekološkog otiska i očuvanju resursa.

Aleksandar Dakić
Follow me