DELMIA rešenje za proizvodnju bez gubitaka (Perfect Manufacturing Operations) omogućava realizaciju proizvodnih procesa i eliminiše potrebu za postojanjem tehničke dokumentacije, čime se ubrzava proces uvođenja novih proizvoda (New Product Introduction – NPI) i smanjuju troškovi kontrole kvaliteta.

Firme mogu da upravljaju koordinisanim NPI procesima, od kanala nabavke do sinhronizacije razmene elektronskih dokumenata na nivou svih verzija. Stope gubitaka se smanjuju, a reputacija brenda je netaknuta jer se u realnom vremenu mogu eliminsati greške po pitanju štampe, pakovanja i obeležavanja. Rešenje Manufacturing Execution Precision se može koristiti za više brendova jedne kompanije i za više područja. Upravljanje operativnim aktivnostima proizvodnje se može odvijati na nivou svih pogona, što olakšava proces uvođenja novih proizvoda (NPI) i pomaže održavanju kvalitetnog odnosa sa kupcima, nezavisno od njihove lokacije.

Izazovi industrije:

 • Kako efikasno upravljati stanjem na zalihama u uslovima dinamičnih kretanja lanaca nabavke?
 • Kako se može skratiti vreme proizvodnje novog proizvoda, a da to smanjenje ne utiče na njegov kvalitet?
 • Kako unaprediti sinhronizaciju isporuka materijala od strane svih dobavljača sa proizvodnjom i skladištenjem materijala i gotovih proizvoda, tako da se spreči nepotreban višak stanja na zalihama?
 • Kako obezbediti kvalitetan odnos sa kupcima i zaštiti brend?
 • Kako da se optimalno integrišu najsitniji detalji i zahtevi u globalne operacije?

Ključni benefiti:

 • Kolaborativni pristup u lancu snabdevanja dovodi do bržeg rešavanja potencijalnih problema;
 • Povećava efikasnost u proizvodnji, brže odgovara na potrebe tržišta i smanjuje troškove;
 • Povećava performanse i iskorišćenost proizvodnih kapaciteta;
 • Obezbeđuje kvalitetan odnos sa kupcima, nezavisno od geo-lokacije;
 • Pruža podršku kontroli rasta i trošenja zaliha, čime se omogućava nesmetano odvijanje proizvodnje, a izbegava bespotrebno povećanje stanja zaliha.

Prednosti rešenja koje bismo izdvojili:

 • Tehnički timovi imaju mogućnost da vide i analiziraju sve potencijalne neusaglašenosti proizvodnih linija i rade na razvoju rešenja;
 • Omogućava direktno upravljanje procesima i podršku prijema, odlaganja, kontrole kvaliteta, izbora i dopunjavanja proizvodnog asortimana;
 • Pruža savršenu podršku logističkom delu nabavke sirovih i rastresitih materijala i komponenti u uslovima nepredviđenih promena na zalihama ili u porudžbinama;
 • Može pratiti sve aktivnosti na globalnom nivou, a istovremeno se prilagođava potrebama i zahtevima svakog proizvodnog pogona pojedinačno;
 • Vršenje korelacije radnji i operacija u proizvodnom pogonu dovodi do savršene sinhronizacije prisustva materijala i alata, čime se omogućava gotovo neprekidna proizvodnja.

Više informacija: CADCAM Data, Sanska 32, Beograd, Srbija; Tel: +381 11 396 2631; meil: info.rs@cadcam-group.euhttp://www.cadcam-group.eu/rs

Aleksandar Dakić
Follow me