ABB AbilityTM digitalna procena energetske potrošnje pruža analizu koja proizilazi iz operativnih podataka, a sa ciljem ostvarivanja bolje energetske efikasnosti sistema sa elektromotornim pogonima.

Digitalni podaci prikupljeni iz većeg broja motora u pogonu neke industrijske proizvodnje omogućiće da se pronađu načini za uštedu energije i postave ih kao prioritete kako bi se emisija CO2 i troškovi energije sveli na minimum.

Nova digitalna usluga kompanije ABB će omogućiti korisnicima iz različitih industrija da postignu maksimalnu energetsku efikasnost i podstaknu održivost tako što će u svojim objektima identifikovati elektromotorne pogone sa najvećim potencijalom za uštedu energije. ABB Ability usluga digitalne dijagnostike pogonskih sklopova koristi podatke dobijene iz flote digitalno povezanih električnih motora i pogona sa promenljivom brzinom (VSD) da pokaže gde se i koliko energije može uštedeti u slučaju nadogradnje tih sistema koristeći najnovije visoko efikasne tehnologije. Industrijski operateri potom mogu koristiti te podatke za donošenje odluka pri određivanju prioriteta u investicijama.

Svako unapređenje u smeru energetski efikasne tehnologije jedan je od najjednostavnijih i najekonomičnijih načina da se smanji potrošnja energije i prateće emisije gasova sa efektom staklene bašte. 300 miliona industrijskih sistema sa elektromotornim pogonima širom sveta ima potencijal za smanjenje globalne potražnje za energijom i do 10%, prelaskom na visoko efikasne sisteme.
„Svaki industrijski operater se suočava sa izazovom da odredi koji je to prvi motor od koga treba početi među stotinama električnih motora koje ima u pogonu“, istakao je Adrijan Gugisberg, predsednik ABB Motion Services. „Kompanija ABB je razvila uslugu digitalne procene energetske potrošnje kako bi se, kroz analizu podataka sa motora, stekao jasniji uvid u njihov rad i identifikovali pogoni na koje bi kompanije trebalo da fokusiraju svoje investicije radi ostvarivanja maksimalne dobiti uštedom energije, čime se ujedno smanjuju troškovi poslovanja i emisija CO2.“

Jedan operater koji uživa prednosti ove usluge je Waggeryd Cell, fabrika celuloze iz južne Švedske, koja predstavlja primer energetsko efikasne kompanije u industrijskom sektoru. Ovaj proizvođač je želeo da poboljša efikasnost svog energetski zahtevnog proizvodnog procesa nadogradnjom na ABB Ability sistem za praćenje stanja sistema. Ovaj sistem prikuplja podatke iz digitalno povezanih motora koji se koriste u pogonima za prečišćavanje, procesnim pumpama, ventilatorima i transportnim trakama. U okviru nove usluge digitalne procene energetske potrošnje, stručnjaci iz kompanije ABB koristili su podatke iz tih motora da pronađu 10 pogona sa najvećim potencijalom za unapređenje energetske efikasnosti. Kompanija Waggeryd je sada uvrstila u svoje prioritete zamenu šest motora sa ciljem da smanji potrošnju energije i emisiju gasova sa efektom staklene bašte.

Tradicionalni način procene energetske efikasnosti je iziskivao dugotrajno manuelno prikupljanje i procenu podataka i obuhvatao je samo najveće sisteme sa motornim pogonom na lokaciji jer se smatralo da upravo oni imaju najveći potencijal za uštedu energije. Na ovaj način se pakmogu prevideti značajne prilike za uštedu energije kod manjih elektromotornih pogona koji su teže pristupačni ili čiji potencijal za uštedu energije nije tako očigledan.

Nova usluga digitalne procene primenjuje pristup „plug and play“ kako bi se pojednostavilo proces kroz preuzimanje operativnih podataka na daljinu iz čitave flote digitalno povezanih motora. Ovim se dobija mnogo dublji uvid i mogućnost analize i koristi od upravljanja ugljeničkim otiskom kompanije zahvaljujući nadogradnji sistema na tehnologiju veće efikasnosti koja je ujedno bezbednija i brža.

ABB je vodeća svetska inženjering kompanija koja pokreće transformaciju društvenog i industrijskog razvoja, u cilju postizanja produktivnije i održivije budućnosti. Povezujući softverska rešenja sa portfoliom elektroenergetike, robotike, automatizacije i elektromotornih pogona, ABB pomera granice tehnologije i njen uticaj podiže na više nivoe. Na temeljima 130 godina duge tradicije, koja se zasniva na modelu izvrsnosti, iza uspeha ABB-a stoji 105 000 talentovanih ljudi u preko 100 zemalja sveta. www.abb.com

ABB Elektromotorni pogoni (Motion) održavaju svet u pokretu – uz svakodnevne uštede energije. Uvodimo inovacije i pomeramo granice tehnologije kako bismo korisnicima, industriji i društvu obezbedili budućnost s niskim emisijama ugljenika. Sa našim digitalnim pogonima, motorima i uslugama, naši korisnici i partneri postižu bolje performanse, sigurnost i pouzdanost u radu. Nudimo kombinaciju stručnosti i tehnologije sa ciljem da isporučimo optimalna rešenja kada su u pitanju pogoni i motori, za širok spektar primene u svim industrijskim segmentima. Zahvaljujući tome što smo prisutni na globalnom tržištu, uvek smo na dohvat ruke našim potrošačima. Oslanjajući se na više od 130 godina iskustva stečenog u radu sa elektromotornim pogonima, mi svakodnevno učimo i dalje se usavršavamo.

Za više informacija kontaktirajte ABB u Srbiji:
ABB d.o.o. Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd, Srbija Tel.: +381 11 3094 300 Email: RS-office@abb.com www.abb.rs

Aleksandar Dakić
Follow me