Da li znate kako davač momenta zapravo funkcioniše?
Ako ste se uvek pitali kako funkcioniše tehnologija unutar senzora, u ovom članku ćete se informisati o osnovnim principima rada davača momenta koji su izloženi na jednostavan i razumljiv način i saznaćete koje su prednosti najnovijeg davača momenta, senzora T210, firme Hottinger Brüel & Kjaer (HBK), svetskog lidera u polju merne tehnologije koju već decenijama zastupa naša firma TRC PRO d.o.o iz Petrovaradina.

Kao i mnoge druge vrste senzora, davači momenta koriste tehnologiju merenja mernim trakama. Senzor se sastoji od mernog tela koje je najvećim delom od metala i na koje se instaliraju merne trake. One se sastoje od tanke folije i električnog provodnika koji je pričvršćen za nju. Kada folija – pa samim tim i provodnik – menja oblik, takođe se menja i električni otpor. Ovo ukazuje na to koliko naprezanja zapravo deluje na mernu traku.

Ako spoljašnje opterećenje/sila deluje na senzor, merna traka se deformiše, kao i njen element u obliku opruge – i merenje može da počne. Ovaj princip se ne odnosi samo na davače momenta, već i na merne ćelije, senzore za merenje sile i druge vrste senzora. Kod rotacionog merenja momenta, izuzetno je bitno omogućiti beskontaktni prenos podataka, jer bi se u suprotnom kablovi koji obezbeđuju napajanje uređaja i prenos podataka obmotali oko rotora. Da bi se ovo izbeglo, energija se prenosi od statora ka rotoru, omogućujući beskontaktno napajanje, koje stiže i do ugrađenih mernih traka i mernog mosta. Rotor zatim prenosi podatke merenja na stator koristeći telemetriju.

Poboljšajte ispitivanja uz pomoć novog davača za merenje momenta – T210
Lider u oblasti ispitivanja i merenja, firma HBK, lansirala je novi davač za merenje momenta, model T210, koji je projektovan da omogući inženjerima da lakše sprovedu ispitivanja u različitim industrijskim aplikacijama.

T210 je osovinski davač koji osim momenta, meri i rotacionu brzinu i ugao rotacije; lako se povezuje sa uređajima koji se koriste prilikom testiranja i integriše sa probnim stolom, a jednako je podoban i u drugim industrijskim primenama. Zahvaljujući standardnim dimenzijama i poznatoj šemi za instalaciju, davač lako može da zameni slične osovinske senzore u različitim aplikacijama i pogodan je za naknadnu ugradnju.

Ovaj kompaktan davač koji radi na bazi mernih traka sadrži veoma precizan merni sistem sa beskontaktnim prenosom energije i mernog signala. Izlazni signali momenta se prenose u obliku napona ili frekvencije , čineći ovaj senzor idealnim za različite primene, uključujući ispitivanja po samom završetku proizvodnje, kao i razvoj na probnom stolu.

Davači momenta T210 se mogu poručiti u 9 različitih kapaciteta: od 0,5 Nm do 200 Nm. Dodatna oprema, kao što su kablovi i spojnice, je takođe na raspolaganju čineći integraciju senzora u aplikaciji ili, ako je to potrebno, brzu promenu zadatka merenja, izuzetno jednostavnom za korisnika. Isporučuje se sa uverenjem o etaloniranju od akreditovane laboratorije.

Tehničke karakteristike

  • Nominalan moment: do 200Nm
  • Rezolucija od 0,00005 Nm
  • Nominalna brzina rotacije: do 30.000 min-1
  • Izlaz: napon i frekvencija (±10 V; 10 kHz ±5 kHz)
  • Klasa tačnosti 0,1%
  • Propusni opseg: 1kHz

Pored najnovije serije T210, u ponudi imamo i seriju:

  1. T22 (osovinski davač klase 0,5% do 200 Nm)
  2. T21 (osovinski davač klase 0,2% do 200 Nm)
  3. T40 (prirubnica klase 0,05% do 10.000 Nm)
  4. T12 (prirubnica klase 0,02% do 10.000 Nm)

Pored ovih rotirajućih davača momenta u ponudi imamo i referentne etalone i opremu za etaloniranje davača obrtnih momenta kod korisnika.


Kontakt:
TRCpro d.o.o.
Preradovićeva 31,
Petrovaradin
Tel: 021 6433774
www.trcpro.net
hbm@trcpro.rs

Marija Dakić