Omogućite fleksibilnost i visoke performanse sa prelaskom na 200V i 0,8A sa propusnim opsegom od 1,6GHz i 700MHz

Pickering Interfaces, vodeći kompanija koja daje rešenja za modularnu obradu signala i simulaciju za upotrebu u elektronskom testiranju i verifikaciji, proširuje svoj opseg podržanih protokola sa 1000Base-T1 svojim Pickering PXI i PXIe komutacionim Fault Insertion modulima.

Kompaktni moduli 40/42-203 i 40/42-204 u jednom slotu obezbeđuju visoke performanse, obezbeđujući prelazak na 200V i 0,8A sa tipičnim diferencijalnim propusnim opsegom od 1,6GHz i 700MHz, respektivno, od kojih oba u okviru 1000Base -T1 specifikacija. Moduli imaju PXI i PXIe kontrolni interfejs koji omogućava fleksibilnost u izboru kućišta.

Novi 1000Base-T1 Fault Insertion moduli dostupni su sa različitim brojem kanala. Jedinice 40-203 (PXI) i 42-203 (PXIe) dozvoljavaju Fault Insertion na do šest kanala dvožičnih veza, dok dvostruki MUX 40-204 (PXI) i 42-204 (PXIe) omogućavaju umetanje greške na jedan ili dva kanala 2-žičnih veza. Oba modela nude 100 kontrolisanih ruta signala impedanse dalekovoda. Opseg 40/42-203 koristi visokokvalitetne rid releje dizajnirane za aplikacije visokih frekvencija, dok se serija 40/42-204 zasniva na visokokvalitetnim elektromehaničkim relejima sa obe porodice koje nude dug radni vek.

Za manje testne aplikacije, obe verzije se izrađuju u delimično popunjenim verzijama zarad fleksibilnosti, pri čemu je 40/42-203 dostupan u tri kanala i 40/42-204 u jednom. Ako se zahtevi za testiranje povećaju, potpuno popunjeni moduli udvostručuju broj kanala na šest i dva, respektivno, u istoj dimenziji jednog slota. Oba opsega koriste interfejs konektora MMCX, koji dozvoljava veliki broj kanala u maloj površini panela.

Menadžer za komutacione proizvode u kompaniji Pickering Interfaces Stiv Edvards komentariše: „1000Base-T1 je prvobitno razvijen za automobilsko tržište, gde je minimalna težina jednog diferencijalno uparenog kabla sposobnog za visoke brzine prenosa podataka bila uslov za moderne automobile. Standard je takođe bio usvojen za upotrebu u eternet instalacijama industrijske kontrole i infrastrukture u zgradama. Fault Insertion omogućava korisniku da simulira prekide kabla u jednom ili oba provodnika po diferencijalnom paru. Pored toga, dve Fault bus konekcije omogućavaju aplikacije sa napojnim vodovima: zemlja ili baterija, i umetanje drugih signala ili pojavu kratkog spoja na diferencijalnim parovima. Modul 40/42-204 pruža novu karakteristiku u oblasti Fault Insertion  svojom sposobnošću da usmeri diferencijalni par ka/od spoljnih delova opreme za testiranje. Zbog raznovrsnosti ciljanih industrija, verujemo da će ovi proizvodi za Fault Insertion imati mnogo primena u različitim ATE sistemi“.

Postoji više proizvođača konektorskih sistema dizajniranih za 1000Base-T1 aplikacije, a industrija se ne standardizuje za određenu seriju. Iz tog razloga, kupci mogu da zatraže konektore za sopstvene potrebe, a Pickeringovo odeljenje konektora, Pickering Connect, može da proizvede prilagođene adaptere za konverziju sa MMCX konektora na prednjoj ploči modula u potreban interfejs konektora 1000Base-T1 kao i standardnu dodatnu opremu za konektore modula. Moduli za Fault Insertion su pokriveni Pickering-ovom standardnom trogodišnjom garancijom.


Više informacija ovde

 

Aleksandar D.
Follow me
Latest posts by Aleksandar D. (see all)