UK1 i UKR1 serije
M18 cilindrični ultrazvučni senzor sa Teach-In dugmetom

 • Modeli sa digitalnim programabilnim izlazom
 • Modeli sa strujnim ili naponskim analognim izlazima
 • Podešavanje radne zone (windows teach ili single point teach) uz pomoć Teach-in dugmeta
 • Multifunkcionalni LED indikator: tip izlaza, procedura podešavanja, NO/NC selekcija i povratni analogni izlazni nagib
 • Plastično ili telo od AISI 316L nerđajućeg čelika, utikač M12 ili kabl na izlazu

UK6 and UKR6 serije
M18 cilindrični ultrazvučni senzor sa kratkim telom

 • MM18 difuzni senzori sa kratkim telom
 • Digitalni izlaz
 • Analogni izlaz

UT i UTR serije
M30 cilindrični ultrazvučni senzor sa Teach-in dugmetom

 • M30 ultrazvučni senzor sa standardnim telom i velikim prednim frontom visokih performansi i velikog dometa
 • Podesiva funkcija histerezisa: modeli sa dvostrukim digitalnim programabilnim izlazom namenjeni za detekciju nivoa
 • Modeli sa naposnik ili strujnim izlazom: programabilni nagib za optimizaciju rezolucije
 • Multifunkcionalni LED indikator: tip izlaza, procedura podešavanja, NO/NC selekcija i povratni analogni izlazni nagib
 • Plastično ili telo od AISI 316L nerđajućeg čelika, utikač M12 ili kabl sa 4 pina na izlazu

REŠENJA ZA VAŠE APLIKACIJE

Detekcija visine ruke za nošenje alata na poljoprivrednim mašinama
Ultrazvučni senzor se može koristiti za detekciju razdaljine od zemlje i automatsko podešavanje korektne visine uređaja za rasipanje veštačkog đubriva.

Detekcija drveća / predmeta da bi se aktivirale mlaznice za rasipanje sredstva za prihranjivanje
Zahvaljujući ultrazvučnim senzorima možete smanjiti utrošak sredstava za prihranjivanje / pesticida uključivanjem odgovarajućih mlaznica samo kada senzor detektuje element koji treba tretirati.

Detekcija visine kolovoznog sloja na mašini za asfaltiranje
Kako se radi u teškim uslovima (temperatura, atmosferski uslovi, itd.), M.D. senzori se koriste u ovim aplikacijama gde je potrebna velika izdržljivost, garantovano stabilno očitavanje i time obezbeđuje željene performanse rada mašina.

Prošireni temperaturni opseg
Novi ultrazvučni senzori imaju prošireni radni temperaturni opseg (od -20°C do +70°C), i time mogu garantovati veću pouzdanost u složenijim aplikacijama i veću tačnost čak i od analognih verzija senzora.


Više informacija: Fox Electronics d.o.o., Maksima Gorkog 56/L4, 11118 Beograd, tel: 011/2415 393 ,  http://www.fox.rs

Aleksandar Dakić
Follow me