Univerzalna fleksibilna robotska ćelija za automatizaciju obradnih procesa

HSR 1800 – 35

  • Nosivost robota: 35 kg
  • Dohvat robota: 1800 mm
  • Težina obratka: 15 kg
  • Promer obratka: 10-250 mm

Glavne karakteristike naših modularnih feksibilnih robotskih ćelija za
automatizaciju obradnih procesa:

  • Dostupnost u nekoliko različitih dimenzija palete i dužine dohvata robota
  • Feksibilna i jednostavna instalacija
  • Mogućnost rada s različitim obradnim mašinama
  • Mogućnost ugradnje robota različitih tipova i proizvođača
  • Opcionalno – merna stanica, «vision» system, kontrola delova

Više informacija: CHIRON Croatia d.o.o., Zagrebačka ulica 100, 23000 Zadar, Hrvatska, www.hstec.hr, info@hstec.hr, service@hstec.hr

Aleksandar Dakić
Follow me