sa centralnom distribucijom napajanja „energy throughfeed“
Prvi sistem sa centralnom distribucijom napajanja „energy throughfeed“ na svetu omogućava električnim signalima ili komprimovanom vazduhu da se prenosi kroz šupljinu u sredini vratila, osiguravajući brzo i lako napajanje delova montiranih na rotacionom stolu. Nema ograničenja ugla rotacije. Pneumatski rotacioni indeksni sto DHTG je dizajniran za delimično automatizovane sisteme i zadatke zakretanja i separacije. Nudeći veliki kapacitet opterećenja ležaja, preciznost i pristupačnu cenu, uz kompaktan dizajn i prilagođenost korisniku postavlja nove standarde.
Više informacija: www.festo.rs

Marija Dakić