ČOVEK I MAŠINA U HARMONIJI
Dizajniran za rad sa ljudima i mašinama, ovaj robot je inovacija u tehnologiji automatizacije za industrijske primene.
Bezbedan i lako prenosiv, sa ugrađenom vizuelnom detekcijom, ovaj robot omogućava brzo puštanje u rad i izmene radnih funkcija. Njegov intuitivni softver omogućava robotu da bude lako obučen za obavljanje gotovo svakog zadatka koji se ponavlja. Time se oslobađa radna snaga i povećava produktivnost.
Bilo da radite u automobilskoj industriji, prehrambenoj industriji, farmaceutskoj industriji, OMRON TM kolaborativni robot je dizajniran tako da se prilagodi skoro svakoj industriji.

INTUITIVNI SOFTVER ZA JEDNOSTAVNO PROGRAMIRANJE
Vreme zastoja košta, što znači da vam je potreban robot koji može brzo da počne i brzo da radi. “Plug and Play software” omogućava ovom robotu da radi gotovo pravo iz kutije.

BRŽI RAD SA VIZUELNOM DETEKCIJOM
OMRON TM kolaborativni robot ima ugrađeni vizuelni sistem sa kamerom od pet megapiksela i izuzetnim poljem za detekciju. Integrisana kamera lokalizuje objekte u širokom vidnom polju, a svetlo za poboljšanje slike omogućava prepoznavanje objekata u gotovo svim uslovima.
Vizuelni sistem poboljšava pouzdanost, konzistentnost i visoko precizan položaj, i uključuje funkcije kao što su usklađivanje uzoraka, čitanje bar koda i klasifikacija boja koje omogućavaju pregled, merenje i sortiranje bez dodatnih troškova ili napora.

SIGURNOST
Harmonija između ljudi i mašina zahteva najviše standarde bezbednosti. OMRON TM kolaborativni robot je dizajniran da promoviše bezbednije radno mesto.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me