Mikro Kontrol izdvaja iz Omron-ove serije kontrolera NY5 kontroler koji kombinuje dokazanu automatizaciju mašina sa slobodom pri korišćenju PC tehnologije: radeći zajedno ali nezavisno. Moći ćete da iskoristite Big Data, NUI i IoT kako biste istražili inovacije u proizvodnji bez kompromisa prema tradicionalnoj PLC pouzdanosti i robusnosti. On čini inženjere nezaustavljivim, a mašine inovativnim, ali i dalje pouzdanim.

Omron IPC kontroler kombinuje preciznost i upotrebljivost dokazane Sysmac platforme sa raznovrsnošću i brojnošću Windows programa. Dve platforme rade simultano, ali odvojeno, pa i u slučaju pada Windows-a, mašina jednostavno nastavlja sa radom.

Integrisano razvojno okruženje Sysmac Studio omogućava programiranje kontrolera u poznatim jezicima, uz pomoć leder dijagrama kao i struktuirani tekst (ST).

Perfektna fuzija: Sysmac kontrola mašine i IT tehnologije
Softver za kontrolu automatizovane mašine može se koristiti u kombinaciji sa Windows operativnim sistemom na industrijskom PC-u. Uz particioniranje, oba operativna sistema mogu raditi nezavisno: pad Windows operativnog sistema ne utiče na rad mašine.

Sysmac automatizaciona platforma
Sysmac platforma koristi EtherCAT®, standardnu mrežu za povezivanje mašina, kako bi spojila servo pogone, I/O uređaje i ostale uređaje u polju kako bi se obezbedila visoko-precizna kontrola velikih brzina.

IPC kontroler rada mašine dolazi opremljen sa EtherCAT® portom i portom za standardnu mrežu u fabrikama – EtherNet/IP™. Dve mreže sa jednom konekcijom je perfektan spoj između napredne kontrole mašine i upravljanja automatizovane fabrike.

Integracija IPC kontroler rada mašine sa našom ponudom ILOR+S (Input, Logic, Output, Robotics i Safety) uređaja sa našim jedinstvenim konceptom povezivanja, omogućava kreiranje rešenja prilagođenih zahtevu korisnika.


Više informacija: Mikro Kontrol, Vase Pelagića 30, 11000 Beograd, Srbija, Tel.:  +381 11 3699-080, http://www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me