Grundfos BioBooster daje rešenja u oblasti tretmana voda i ponovnog korišćenja voda u aplikacijama u prehrambenoj industriji i industriji pića, kao i za tretman otpadnih komunalnih voda i voda iz medicinskih ustanova.

Napredni filtracioni metod
Napredan filtracioni metod čini mogućim da se izvrši ekstrakcija vode iz digestata biogasa i mulja, i da se ona vrati prirodi. Grundfos BioBooster jedinica za membransku filtraciju igra ključnu ulogu.

Specijalno razvijena, patentima zaštićena tehnologija sa rotirajućim keramičkim membranama već je dokazala svoju vrednost, kao ključna komponenta Grundfos BioBooster kompaktnog, decentralizovanog rešenja za tretman otpadnih voda i ponovno korišćenje vode. Do sada se ova tehnologija uspešno koristila u prehrambenoj industriji i industriji pića, kao i za tretman otpadnih komunalnih voda i voda iz medicinskih ustanova.

Interesantno je i rešenje koje je proizašlo iz problema u poljoprivredi. Naime, poljoprivrednici moraju trošiti veliku količinu novca za skladištenje mulja i digestata iz fabrika biogasa, kao i za razvoženje kompostnog đubriva da bi se raspodelilo na poljima. Ovaj problem je na svoj način rešio AMT Nereus, kompanija koja se bavi preradom voda u Francuskoj i Luksemburgu. Emanuel Truv, njihov generalni menadžer objašnjava: “Razvili smo i patentirali novi, ekonomični metod, koji pri tom čuva i prirodnu sredinu. Poljoprivrednicima, kao i fabrikama biogasa sada je potrebno mnogo manje prostora za skladištenje i imaju bitno manje troškove transporta. Naša tehnologija omogućava ekstrahovanje vode iz digestata i mulja, i ona se nakon toga prečišćava bez upotrebe hemikalija i ispušta u lokalne vodotokove, bez ikakvog lošeg uticaja na biotop. Hranjive materije se pri tom odvajaju kako bi se obnovile.”

Potreba za robusnim membranama
Samo srce tehnologije ekstrahovanja i tretmana voda nalazi se u novoj originalnoj Grundfos BioBuster jedinici za membranskom filtracijom razvijenom u saradnji sa kompanijom AMT Nereus. Njen zadatak je da filtrata mulj i digestat tako da samo čestice manje od 5 nanometara mogu proći.

“Ova aplikacija zahteva robusne membranske module, koji mogu da rade u veoma visokoj koncentraciji biomase. Najveći benefit ove patentom zaštićene tehnologije je u mogućnosti izdvajanja velikog udela azota i fosfora iz filtrata.”, objašnjava Jakob Soholm iz direktor segmenta Grundfos BioBooster. Nakon testiranja različitih tipova membrana, dostupnih na našem tržištu, AMT Nereus je potpisao okvirni ugovor sa Grundofos BioBoosterom. “Ispostavilo se da su njihove filtracione jedinice najbolje keramičke jedinice za ovu namenu u pogledu performansi i ekonomije. Na to treba dodati da mi imamo dobra iskustva sa Grundfos proizvodima i uslugama’, objašnjava Emanuel Truv.

Prva narudžbina od 18 BioBooster jedinica za membransko filtriranje za četiri fabrike biogasa u Luksemburgu i Francuskoj je već učinjena. Po rečima Emanuela Truva, tržište za ovo rešenje mulja i digestata je ogromno, jer u Evropi postoji preko 1500 fabrika biogasa sa 15000 farmi koje se oslanjaju na njih. “Naše rešenje prerađuje kubni metar po ukupnoj ceni od pet evra. To znači da je ovo rešenje jeftinije za krajnje korisnike od prethodnog gde je potrebno skladištiti velike količine mulja i digestata i prevoziti ih u toj količini na imanja kako bi se iskoristila kao đubriva.”, objašnjava on.

„Do 2030, globalni zahtevi za vodom će porasti za 50%. To zahteva novi pristup prikupljanja otpadnih voda i njen menadžment. Pa ipak, ponovno korišćenje otpadnih voda mora dovesti do razvoja u industriji i proizvodnji hrane.“ – Evropska asocijacija voda

BioBooster rešenja sledeće generacije
Vraćanje korišćene vode ponovo u život boljim kvalitetom otpadnih voda namenjenih ponovnom korišćenju ili ispuštanju
Manje problematični i manji po obimu zahtevi pred operaterom zahvaljujući robusnom dizajnu i automatizaciji
Veći kvalitet u dizajnu i više fleksibilnosti ka krajnjem korisniku kroz industrijalizaciju i modularizaciju

Ishod
Nezavisni izveštaji potvrđuju BioBooster rešenje. Izveštaji zaključuju da je predviđeni rizik usled direktnog ispuštanja tretirane otpadne vode u vodenu sredinu gotovo neprimetan.
99,9% problematičnih farmaceutskih supstanci, kao što su sulfametazol, diklofenak ili kapekitabin je uklonjeno
99% od X-ray kontrastnih medija kao što je jomeprol je uklonjeno
Bez detekcije bakterija, virusa ili estrogena u tretiranoj otpadnoj vodi
BioBooster pogon uklanja bakterije iz ispuštenog vazduha u toku fabričkih procesa.

Aleksandar Dakić
Follow me