Pouzdano prepoznavanje objekata

Optički senzori detektuju objekat emitujući svetlosne zrake, koji se reflektuju od materijala. Na ovaj način se može garantovati pouzdana detekcija objekata za sjajne ili reflektirajuće objekte.

Senzori ne ispunjavaju sigurnosnu funkciju. Međutim, oni emituju prekidački signal, koji se ocenjuje pomoću kontrolera PNOZmulti 2 ili modularnog sigurnosnog releja myPNOZ.

Informišite se više na link-u.


Više informacija: UMBRAmatik d.o.o., Sanska 26, 11000 Beograd, Srbija, Tel./fax: +381 11 39 86 222, +381 11 39 86 888, e-mail: zarko.zekovic@umbra.rs http://www.umbra.rs.

Marija Dakić