Detektor curenja helijuma
Leybold je lansirao PHOENIX 4, novu seriju detektora curenja helijuma koji zadovoljava sve više tehnološke standarde. Ovi inovativni proizvodi podjednako su namenjeni laboratorijama gde se vrše istraživanja i razvoj, kao i industrijskim aplikacijama – od ultra-visokih zahteva u CERN-u do Hyperloop vakuum transportnog sistema u industriji. Detektori se izrađuju u tri klase: PHOENIX Vario, Quadro i Magno, koje su dizajnirane za različite aplikacije u zavisnosti od konfiguracije brzina pumpi u njima.
www.leybold.com

Marija D.