Servisiranje postrojenja, uređaja i obuka je jednostavno
Novi GEMÜ PLC baziran multifunkcionalan kofer se koristi za operativno programiranje nezavisno od postrojenja i inicijalizaciju automatskih uređaja montiranih na procesne ventile. Ovo, npr., uključuje električne indikatore pozicije, kombinovane prekidače i elektronske i elektro-pneumatske pozicionere. Multifunkcionalni kofer je takođe pogodan za obuku tehničkog kadara za održavanje i servisiranje postrojenja. Kompaktan i robustan uređaj je optimizovan za čest transport.
www.gemu-group.com

Marija D.