Pick to Light tehnologija

Pick-To-Light rešenja kompanije Turck će vam omogućiti optimizaciju procesa montaže, konfiguracije i sklapanja. Tehnologija Pick-To-Light koristi svetlosnu indikaciju (opciono i audio signalizaciju) da bi se ukazalo na odgovarajuću sekvencu u nizu sklapanja. Na ovaj način se štedi vreme i izbegavaju greške tokom radnog procesa, a eliminiše se i potreba za dodatnim elektro-upravljačkim ormanima.

Za zahtevne aplikacije sa malo prostora

Turck je dodatno proširio širok spektar opreme za ručne upravljačke sisteme. Pored senzora i zavesa uveo je tastere sa svetlosnom indikacijom, Pick-To-Light. Nova generacija senzora je dizajnirana tako da se efikasno ugradjuje i primenjuje na mestima sa ograničenim prostorom.

Turck tasteri se mogu koristiti i u najzahtevnijim uslovima, nalaze se u otpornom kućištu, sa stepenom zaštite IP67. Tasteri kompanije Turck su izrađeni kao „Plug-and-play“ komponente, tako da se lako i brzo instaliraju i montiraju. U kombinaciji sa modularnim hardverom i softverom, uz Turkc Pick-To-Light tastere možete razviti ekonomična i prilagođena rešenja.

Prednosti sistema Pick-to-Light

  • Eliminisanje nedostatka ručne proizvodnje
  • Povećanje pouzdanosti u proizvodnji
  • Optimizacija procesa montaže u proizvodnji
  • Jednostavno je obučiti proizvodne radnike o pravilnom načinu sklapanja komponenti pri procesu montaže
  • Eliminisanje nepotrebne ljudske greške u montažnim zadacima
  • Smanjenje troškova rada
  • Brzo sklapanje Pick-to-Light sistema…

LED Pick-to-Light tasteri

Funkcija K50 ravnog tastera je slična konvencionalnom tasteru K50 oblika kupole. Može se koristiti kao taster na dodir, taster detekcije pokreta operatera u pick-to-light sistemima. Tasteri su opremljeni kvalitetnim senzorom dodira, koji reaguju već na blag dodir prsta ili dlana. Taster će detektovati dodir, čak i ako radni proces zateva upotrebu rukavica. LED sijalice u tasterima imaju dug vek trajanja, visok intenzitet svetlosti i nisku potrošnju energije.


Više informacija: Tipteh d.o.o., Moše Pijade 17a, 11224 Vrčin, Beograd, Srbija, +381 11 8053 628, www.tipteh.rs

Aleksandar D.
Follow me