Elektromagnetni merač protoka za provodne tečnosti
Simultano merenje protoka i temperature tečnosti u opsegu –10 do +70 °C. Minimalna provodnost tečnosti mora biti ≥20 μS/cm, a pritisak ne sme preći 16 bara. Delovi merača koji su u kontaktu sa tečnošću su izrađeni od nerđajućeg čelika, PEEK i FKM. Puštanje u rad i rezultati merenja se prenose Bluetooth vezom ili SmartBlue aplikacijom. Integracija u fildbas sisteme se vrši kroz IO-Link.
www.e-direct.endress.com

Marija D.