Naročito u teškim vremenima, neophodno je ostvariti maksimalnu dobit od svih poslovnih aktivnosti. Festo koristi 10 primera da prikaže kako svojim korisnicima može da uštedi novac, koji su u opsegu od inovacija proizvoda koje smanjuju troškove do softverskih alata i optimizacije logistike.

Bilo koja firma koja pokušava da se bori samostalno, ubrzo otkriva da bije izgubljenu bitku. Način da se dobije bolja pozicija u ovako teškom tržišnom okruženju je da kompanije oforme bliske saveze sa svojim partnerima, dobavljačima i kupcima i ujedine svoje napore za optimizaciju procesa. Kompanija Festo je osmotrila trenutnu tržišnu situaciju i razvila sveobuhvatni niz mera koje će omogućiti korisnicima da smanje realno svoje troškove bez ugrožavanja kvaliteta.

Inovacije proizvoda koje donose uštede

Kompanija Festo razvila je potpuno novu seriju proizvoda (1) koji mogu istinski da očuvaju cene procesa i proizvoda u poređenju sa konvencionalnim proizvodima. Jedan primer je novi princip samopodesivog prigušenja (PPS) za pneumatske cilindre. Kod okruglih cilindara sa PPS-om, uzdužni otvori unutar cilindara usmeravaju vazduh kontrolisano, time ublažavajući prigušenje na kraju hoda. Ovo znači da više nema potrebe za ručnom intervencijom i time se znatno ubrzava proces ugradnje. Na primer, upotrebom PPS-a vreme ugradnje za mašinu za pakovanje i sortiranje sa 60 stanica može biti redukovano za čak 5 sati.

Inovativni materijali (2), na primer PEN-creva, mogu takođe da omoguće znatne uštede. Zahvaljujući novoj tehnologiji materijala i optimizovanim metodama proizvodnje, karakteristike ovih creva su savršene za mnoge primene u automatizaciji.

Smanjenje složenosti

Festo takođe pomaže svojim klijentima da sa većom fleksibilnošću (3) odgovore na zahteve kupaca koji se sve više menjaju. Nova serija ventila VB dobar je primer za to. Sastoji se od osnovnog tela ventila, ali nudi i širok izbor konfiguracija za različite aplikacije. Kupci tako treba da nabave samo jedno osnovno telo ventila; varijante onda mogu da se kreiraju jednostavnim postavljanjem željene konfiguracije.

Softver kompanije Festo (4) je od velike pomoći u izbegavanju predimenzionisanja. Softverski paket „pogona za pozicioniranje“, na primer, omogućava da se karakteristične vrednosti opterećenja za električne pogone izračunaju brzo i pouzdano. Princip dizajna „air to the top“, koji je prouzrokovao povišene operativne troškove u mnogim aplikacijama, može biti pripisan istoriji.

Proizvođači mašina i postrojenja mogu iskoristiti trenutnu recesiju za postizanje tehnološke prednosti na način koji ne bi bio moguć da su radili punim kapacitetom. Na primer, sada je dobro vreme da se pređe na Fieldbus tehnologiju (5) za bilo koju firmu koja nije već tako učinila – a da ne dožive problem sa kapacitetom. Uz široki spektar ventilskih ostrva i Fieldbus protokola, Festo je idealan partner za ovu vrstu modernizacije, što može smanjiti troškove ožičenja i instalacija do 65%.

Usluge i rešenja spremna za ugradnju

Festo sistemi za uštedu energije (6) kao što su Analiza kvaliteta komprimovanog vazduha i Sistemi za monitoring zasnovani na CPX platformi pomažu da se operativni troškovi održe pod kontrolom. Štaviše, sistemi spremni za ugradnju (7) imaju prednosti jer povećavaju likvidnost korisnika. Svojim veoma širokim i razgranatim asortimanom proizvoda (8) i usluga, Festo omogućava da se minimiziraju troškovi nabavke  i korist od brojnih dodatnih usluga.

Kao što svaka poslovna oblast trpi pritisak troškova, postoji još jedna usluga kompanije Festo koja će biti od značaja velikom broju korisnika: Festo usluga optimizacije logistike (9).

Ciljane obuke

U vremenima ekonomske recesije, iskustvo pokazuje da su budžeti za obuke pod posebnom pretnjom. Redukcije troškova po principu “kosilice za travu” nisu najbolje rešenje. Uostalom, upravo je momenat kada su uslovi na tržištu teški da kompanije preispitaju svoje procese i učine ih efikasnijim. Obuka može igrati značajnu ulogu u postizanju ovog cilja. Festo nudi svojim klijentima podršku u obliku analize potreba za obukom (10) (Training Requirement Analysis Service), koja identifikuje odgovarajuće strateške i efikasne mere osposobljavanja.


Više informacija: Festo Beograd, Toplice Milana 14a, 11050 Beograd, Tel:+381 11 289 2295, e-mail:info@festo.rs, http://www.festo.rs

Aleksandar Dakić
Follow me