Naš tim inženjera pomaže vam da unapredite proces proizvodnje, poboljšate konkurentnost i poziciju na tržištu.

Na primeru našeg upravljačkog sistema za pivaru Trebjesa u Nikšiću, videćete šta vam ovakav sistem omogućava:

  • Trendove svih procesnih veličina i izveštaje svih procedura koji omogućavaju praćenje kvaliteta proizvoda, lakše uočavanje grešaka proizvodnje i mogućnost preventivnog delovanja na proces
  • Precizno i kontinuirano doziranje aditiva u odnosu na količinu proteklog piva sa zadatom vrednošću u ppm
  • Vizuelizaciju stanja ventila i pumpi, praćenje grešaka u sistemu, aktivnih koraka sekvenci programa i uslova rada procedura i opreme
  • Integrisanost u DCS nadređeni sistem koji upravlja celom fabrikom
  • Higijenski dizajn sa mogućnošću CIP-a svih elemenata sistema
  • Maksimalan nivo pouzdanosti i dostupnosti
  • Jednostavno za upravljanje i održavanje

Mi za vas izrađujemo detaljni elektro projekat i projekat izvedenog objekta, sklapanje elektro ormana, aplikativni softver, puštanje u rad, probni rad i obuku vaših zaposlenih.


MIKRO KONTROL
Vase Pelagića 30, Beograd
Tel: +38111 3699 080
prodaja@mikrokontrol.rs
www.mikrokontrol.rs

Aleksandar Dakić
Follow me