VERSOmix je modularan, visoko dinamičan i izuzetno tačan 2K dozirni uređaj, pri čemu se doziranje i mešanje materijala vrši na mestu upotrebe. Različite kombinacije dozirnih pumpi i mešajućih blokova omogućava vrlo široku upotrebu. Uređaj je kompaktan sa minimalnim obimom komponenti, lagan i zato veoma pogodan za upotrebu na robotima. Kontrola se vrši potpuno elektronski preko kontrolnog panela i sadrži većinu mogućih provera; punjujući i radni pritisak, mešajući odnos, brzina i količina doziranja, vakuum efekat, vreme reakcije, itd. Servo pogon omogućava sinhronizovano nanošenje materijala sa robotom ili jednostavno manipulacijom, izuzetno odzivno i tačno.

Pumpe su dizajnirane za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluida i pastoznih materijala. Posebno su pogodne za materijale, koji sadrže abrazivna punila. Doziranje je proporcionalno brzinom. Tačnost i ponovljivost je +/- 1%. Tehnologija je zasnovana na zapreminskom principu beskrajnog klipa gde su osnovne komponente rotor i stator obrazuju perfektno zaptivenu dozirnu komoru. Ekscentrično pomeranje rotora ne ometa doziranje materijala, zato što tokom kretanja materijala iz jedne komore u drugu zatezne sile su izuzetno male. Dozirna komora je optimalno napravljena za doziranje fluida i sadrži punilo.

VERSOmix

 • Modularan, visoko dinamičan i jako precizan 2K dozirni uređaj
 • Doziranje i mešanje materijala tek na mestu upotrebe
 • Elektronsko upravljanje sa mnoštvom različitih kontrola:radni pritisak i pritisak za punjenje, odnos mešanja, brzina i količina doziranja, vakuum efekat, reakcijski čas, itd.
 • Pumpe su dizajnirane za precizno doziranje nisko do visoko viskoznih fluidnih i pastoznih materijala

GEARdis

 • Dozirna glava za lepljenje i zaptivanje 1K materijala
 • Veliki opseg količine diziranja materijala
 • Montažna glava na robotsku ruku ili dinamični XYZ linarni sistem
 • Dozirni materijali: epoksidi, silikoni, poliuretani, MS-polimeri…

Potrošni materijal

 • Specijalna maziva
 • Ulja
 • Mešači
 • Iglice
 • Kartuše
 • Adapteri…

Više informacija: DOSSIS DOZIRNA I MEŠAJUĆA TEHNIKA d.o.o.,  Smederevski put 6b, 11500 Beograd – Leštane, Srbija T:+381 (0)69 44 24 204, M:info@dossis.rs, W: www.dossis.rs

 

Aleksandar Dakić
Follow me