TEHNOGAMA d.o.o. prepoznata od strane profesionalnih korisnika kao najpouzdaniji partner u kompresorskoj tehnici, posebnu pažnju poklanja edukaciji korisnika na temu pravilnog i nužnog tretmana komprimovanog vazduha.

Pored osnovnog tretmana komprimovanog vazduha koji podrazumeva odstranjivanje vlage do tačke rose 3C i višestepene filtracije koja se završava odstranjivanjem čvrstih čestica do 0,01 mikrona i ostataka ulja do 0,01 mg/m3 (klasa čistoće 1:4:1 prema ISO 8573-1, standardu koji propisuje kvalitet komprimovanog vazduha) u portfoliu Tehnogame potrošači mogu naći i opremu za tretman komprimovanog vazduha i za najdelikatnije aplikacije kao što su npr. medicina i tretman vazduha za disanje, zatim, elektronska industrija i senzitivne komponente, sočiva, laseri, proizvodnja i prerada hrane i sl.

U kompresorskim sistemima gde prostorni uslovi i okolnosti omogućuju linijski raspored opreme, pored industrijskog kompresora moguće je, linijski postaviti i rezervoar komprimovanog vazduha, predfiltraciju, rashladni sušač komprimovanog vazduha, mikrofiltraciju i/ili po potrebi adsorbcijski sušač komprimovanog vazduha, dodatnu linijsku filtraciju, generatore azota, generatore kiseonika, rezervoare azota/ kiseonika.

Međutim, neretko se dešava da su aplikacije delikatne i da iziskuju najkvalitetniji mogući komprimovani vazduh, međutim, prostor ili lokacija ne omogućuju instalaciju kompletne opreme za proizvodnju i tretman komprimovanog vazduha.


Za takve zahteve, razvijeni su skid i/ili kontejnerski projekti.

Skid i/ili kontejnersko rešenje kompletne proizvodnje, skladištenja i tretmana komprimovanog vazduha, projektuje se i izvodi prema zahtevu aplikacije, a u skladu sa raspoloživim prostorom ili uslovima samog rada.

0 – 420 bar
radni pritisak

po zahtevu
radni opseg temperature

po zahtevu
konekcije

po zahtevu
kapacitet protoka

Naša specijalnost je dizajn i konstruisanje kompresorskih stanica u skladu sa specifičnim zahtevima naših kupaca. Vršimo merenja zahteva proizvodnog procesa na osnovu kojih je napravljen projekat stanice za komprimovani vazduh.

Profesionalni pristup projektu garantuje pouzdan rad, maksimalnu iskoristivost prostora i visokoenergetske performanse. Koriste se samo uređaji i materijali visokog kvaliteta.


Više informacija: Tehnogama d.o.o. Šimanovci, Šimanovci, ul. Dečka bb, Tel: 022/ 215-23-01, office@tehnogama.com, www.tehnogama.com

Aleksandar Dakić
Follow me