Čak i kratkotrajne promene napona mogu ozbiljno da utiču na proizvodne procese. Weidmüller koncept modularnog napajanja obezbeđuje pouzdan rad u svim uslovima. Brojni prolazni kvarovi i greške se svakodnevno dešavaju na sistemima za napajanje i mogu da traju čak ceo minut. Do pada napona dolazi usled različitih uzroka i nemoguće ih je predvideti.

group_power_suppl

Portfolio Weidmüller modularnog koncepta napajanja sadrži brojne opcije koje mogu da odgovore različitim zahtevima. Stablisana „switch“ napajanja, kontroleri besprekidnog napajanja (UPS), diodni moduli i široka paleta ekspanzionih modula obezbeđuju veću pouzdanost i eliminišu troškove koji mogu da nastanu zbog zastoja u radu.

U zavisnosti od konkretnih potreba, ponudu Weidmüller „switch“ napajanja sačinjavaju tri grupe proizvoda: izuzetno ekonomičan PROeo, uređaj velike snage PROmax i specijalizovani PRO-H.

PROeco- izuzetna snaga po pristupačnijoj ceni
Sadrže sve osnovne funkcije i odlukuje ih velika snaga i fleksibilnost. Izuzetno su podesni kod aplikacija koje zahtevaju uštedu prostora, jednostavno korišćenje i efikasnost. S obzirom na dubinu od samo 100 mm izuzetno su podesni za ugradnju u ormarima.

proeco

Osnovne karakteristike PROeco napajanja obuhvataju:

 • Efikasnost od 93% već kod „eko“ režima rada
 • Kompaktan dizajn, podesan za ugradnju u tankim upravljačkim ormarima dubine od samo 100 mm
 • LED displej u tri boje sa indikacijom veličine izlazne struje na 90% što pojednostavljuje analize statusa

PRO-H idealan za sredine u kojima postoji rizik od eksplozije
PRO-H serija je namenjena za primenu u izuzetno ekstremnim uslovima. Zahvaljujući MTBF vrednosti od preko 1.800.000 sati, podesni su za upotrebu kod posebnih aplikacija. Zahvaljujući ATEX sertifikatu mogu se primenjivati u zonama gde postoji rizik od eksplozije.

proh

Osnovne karakteristike PRO-H napajanja obuhvataju:

 • ATEX sertifikat omogućava primenu u energetskim i procesnim aplikacijama
 • Visoka pouzdanost zahvaljujući MTFB vrednosti od preko 1.8 miliona sati
 • Redundantni modul obezbeđuje aktivno simetrično deljenje struje između napajanja i dug životni vek uređaja
 • Portfolio se sastoji i od modela sa izuzetnim rasponom ulaznog napona koji se kreće u opsegu od 100 do 600 V AC za primenu na jednofaznim i višefaznim mrežama

https://www.youtube.com/watch?v=RVMnoMIcilo

 

PROmax – podesan za maksimalna opterećenja i fleksibilnu primenu
Promax serija „switch“ napajanja visokih performansi je posebno konstruisana za primenu kod kompleksinih mašinskih konstrukcija. Prednost ovih uređaja dolazi do izražaja u fabričkim pogonima kompleksne proizvodnje kakva je automobilska ili industrija hrane i pića ali i u jednostavnijim sistemima procesne industrije. PROmax je izuzetno pogodan kod kontinuiranog preopterećenja do 20% na temperaturi od 45oC ili prelaznog vršnog opterećenja od 300%.

promax

Osnovne karakteristike PROmax napajanja obuhvataju:

 • Velike rezerve snage do 60oC i start-up na -40o C osiguravaju bezbedan rad
 • Robustnog je dizajna sa rasponom ulaznog napona do 277 V AC, kategorijom zaštite od prenapona III i SEMI F47
 • Moguća je montaža u nizu a izuzetno tanko kućište štedi na prostoru unutar ormara
 • Međunarodni sertifikati garantuju primenu širom sveta

Više informacija: TeLa Elektrik d.o.o. Weidmüller – Distributer, ul. Dr Drage Ljočić 6, 11000 Beograd, Tel: +381 11 277 24 15 , FAX: +381 11 277 28 50 , e-mail: office@tela.rs, http://www.tela.rs

Aleksandar Dakić
Follow me