Regulator zaobilaznog voda
PowerGate H Serija KGH kontrolera nudi jednostavnost i funkcionalnost KGH regulatora zaobilaznog voda, kao i visoke specifikacije, performanse i pouzdanost Mitsubishi Electric FR-F800 VFD. Tanka kućišta idealna su za montiranje u područjima ograničenog prostora. PowerGate H je kompletno kompatibilan sa ranijim generacijama Mitsubishi Electric kontrolera i nudi značajan napredak proizvoda koji omogućava da se ispune zahtevi i najzahtevnije aplikacije.
Više informacija: www.mitsubishielectric.com

Marija D.