Nakon što je uspostavljen jedinstveni sistem proizvodnje i upotrebe mehaničkih (mašinskih) komponenata i sistema, praćeno omasovljenjem proizvodnje i automatizacijom procesa, konceptu “Industrija 4.0” je neophodna još i precizna i pouzdana digitalizacija, odnosno odgovarajući sklop elektronskih komponenti i sistema. Predstavljanjem nove platforme EDIP (Efficient Device Integration Platform), Burkert je širom otvorio vrata pametnom umrežavanju svojih proizvoda. Ova platforma ima višestruku funkcionalnost, kompatibilnost sa raznim HMI uređajima i druge napredne servise koji olakšavaju integraciju novih uređaja u postojeći sistem.

Na osnovu skoro 70-godišnjeg iskustva u oblasti fluidne tehnike, Burkert je, predstavljanjem ove platforme izašao u susret rastućim zahtevima tržišta za sistemima elektronske integracije. Veliki broj upravljačkih i kontrolnih signala, kao i količina informacija koje se prenose i obrađuju, zahteva korišćenje pouzdanog elektronskog sistema. U budućnosti, nova platforma EDIP će standardizovati upravljanje, komunikaciju i povezivanje većeg dela procesne opreme.

Ova platforma se zasniva na 3 osnovna stuba: komunikaciji, softveru i hardveru.

EDIP_EN

Komunikacija
Centralni i periferni komunikacioni linkovi EDIP platforme su u velikoj meri usklađani sa “CAN open” standardom i jednostavna je tranzicija sa jednog na drugi standard. Ovaj način povezivanja ne zahteva master uređaj na mreži. Svi učesnici u komunikaciji imaju jednak prioritet. Uređaj koji prima poruku šalje povratnu informaciju da li je prenos uspešan ili ne. Svi Burkertovi elektronski uređaji u budućnosti će podržavati ovaj standard.

Softver
Drugi značajan deo ove platforme je softver za PC – “Communicator”. Ovaj program, kompatibilan sa Windows OS se koristi za konfigurisanje i parametrisanje svih novih Burkert-ovih elektronskih proizvoda, i besplatno se preuzima za Burkert-ovog sajta. Pored osnovih funkcija za konfigurisanje i parametrisanje, softver sadrži i “data logger”, oscilograf, grafički interfejs za programiranje i deo za upravljanje licencama. Sva podešavanja i izmene mogu se sačuvati, izmeniti, štampati ili preneti na druge uređaje. Podržan je i mrežni rad, tako da istovremeno može biti povezano više uređaja na računar.

Hardver
EDIP se može koristiti za implementaciju različitih modularnih hardverskih sistema. Na primer, ova platforma je pogodna kako za “compact field” uređaje, IP module, kao i za “switch” kabinete.

Korisnici EDIP platforme, za razliku od standardnih interfejsa, imaju dodatnu mogućnost da koriste korisnički primenljive funkcije. Modularni dizajn platforme omogućava prilagođenje svih uređaja individualnim zahtevima korisnika. Sa prilagodljivim kontrolama i prikazom na displeju, EDIP omogućava brže i jednostavnije inicijalno podešavanje opreme, kao i jednostavan prenos podešavanja i bekap istih.

 


Više informacija: Hidraulika d.o.o., Ćirila i Metodija 15, 15000 Šabac, Tel: +381 (0)15/360-090, http://www.hidraulika.rs

Aleksandar Dakić
Follow me